Розвиток місцевого іноземного туризму в Харківській області

Науково-дослідницька робота була написана, для того щоб розкрити сучасний стан розвитку туризму в Харківській області, визначити проблеми, що існують в цій галузі і запропонувати шляхи їх вирішення.

Для науково-дослідницької роботи була вибрана саме тема туризму, бо ця тема на мій погляд цікавою для оточуючих, та актуальною у наш час.

Цікавою бо — туризм — всебічне явище, яке охоплює економічні, соціальні, культурні аспекти, має невичерпний потенціал для постійного розвитку. Гуманістична роль туризму випливає з його соціальної природи, адже розвиток туризму сприяє підвищенню добробуту населення з урахуванням фізичних, духовних та інтелектуальних аспектів. Туризм — невід’ємна складова нашої історії. Його розвиток засвідчує високу свідомість людей, що виявилась у потребі пізнати світ, довкілля, рідний край.

Актуальною бо — в умовах економічної кризи та фінансової скрути України в цілому, так і м. Харкова, обсяги туристської діяльності до останніх років зменшувались. І надзвичайно актуальною проблемою на сьогоднішній день є розвиток власне туристської галузі. Нещодавно в Україні прийнято Закон «Про туризм», згідно з яким «Держава проголошує туризм одним із пріоритетних напрямків розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності» (ст. 3.1. Закону). Власне унікальний комплекс природних, історико-культурних пам’яток приваблює дедалі більше туристів, у тому числі і іноземних. Зараз найбільш актуальним є питання про залучення туристів до туризму та рекреації в Харківській області, розвиток належної інфраструктури тощо. Пріоритетним видом туризму для України захищається іноземний (в’їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями державного бюджету та створення додаткових робочих місць. Харківська область має значний потенціал для розвитку іноземного туризму.

Для більш докладного розкриття теми для цієї науково-дослідницької роботи, автором було розроблена певна структура. Тобто послідовність у досягненні мети. Насамперед — це визначення туризму як галузь дослідження, класифікація видів туризму, визначення сучасного стану туризму в Харківській області та його аналіз, диференціація туристичного потенціалу ( яка показала, що на жаль в області за останні роки виділилось шість районів, які майже не забезпечені туристськими ресурсами, природно — ресурсний потенціал Харківській області( підчас визначення природно-ресурсного потенціалу на території Харківської області виділяються дві регіональні рекреаційні системи: Сіверсько-Донецька і Придніпровська, Виходячи з розрахунку ємкості Рекреаційних зон Харківської області можна зробити висновки про підвищення Реальною рекреаційного навантаження майже в чотири рази без загрози навколишньому середовищу області.). Також використання туристичного потенціалу Харківської області потреб іноземного туризму, (було виявлено, що надання туристських послуг іноземцям в 2006 р. зменшилось в порівнянні з 2003 р., хоч кількість іноземних туристів за останні чотири роки постійно збільшується, виявлення проблем іноземного туризму, та знаходження шляхів рішення цих проблем.

В ході дослідження використовувалася література з фондів державної наукової бібліотеки імені В.І. Короленка міста Харкова, бібліотека ЗОШ №42 та інші.

В результаті пошукової діяльності над темою науково-дослідницької роботи була пророблена певна робота, що дала свої результати і має важливе значення для подальшого розвитку рекреаційної діяльності в Харківській області для потреб іноземного туризму. На основі зібраних та проаналізованих даних можна зробити висновок, що туристичний потенціал Харківської області значний. Харківська область усі природні умови та комплекси для відпочинку, оздоровлення населення, проведе туристських подорожей та екскурсій. Харківська область володіє достатніми природно рекреаційними можливостями для здійснення туристсько-рекреаційної діяльності. Цьому, сприяють природні умови області: м’який помірно — континентальний клімат, розгалужена річкова мережа, мальовничі лісостепові та степові ландшафти.

Необхідно в подальшому розкривати і в більшій мірі використовувати природні історико-культурні, суспільні, інфраструктури об’єкти туризму та екскурсій, Що сприятиме розвитку Харківської області не тільки як промислового і наукового центру України, але і надасть їй статус області, багатої на туристсько-екскурсійні об’єкти багатим потенціалом для розвитку туризму, екскурсій та рекреації, в якій доцільно розвивати конгресний, діловий, науковий, культурно-пізнавальний, культурно-розважальний види туризму.