Розвиток екологічного туризму в Україні

Один з найперспективніших видів туризму в усьому світі — екологічний. Число його прихильників зростає , крізь з кожним роком.

Останнім часом екологічна діяльність енергійно розвивається. Визнають загальносвітове значення нього. Організація Об’єднаних Націй оголосила — Міжнародним роком екологічного туризму.

Його шалений розвиток за останнє десятиліття пояснюється не тільки погіршенню екологічного стану навколишнього середовища, але й наповненістю популярних ідею відпочинку — гірських курортів, морських прибережних зон тощо. По деяким оцінкам — доля екотуризму вже припадає до  усього ринку світового туризму, а темпи збільшення в 2-3 рази перевищують відповідні темпи у всій індустрії туризму.

Розвиток цього туризму — це один з найбільш багатообіцяючих шляхів перебудови економіки, який налає стимулюючу дію на сектори економіки: транспорт, зв’язок. торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання.

На даний час гема розвитку екологічного туризму досить актуальна. Цій проблемі присвячено багато різноманітної літератури, але посібника конкретно по темі наукової роботи не мас. Як і для будь-якої іншої сфери господарської діяльності індустрія екологічного туризму залежить від ступеню розвитку економіки країни в цілому. Об’єктом дослідження у науковій роботі с екологічний туризм.

Предметом дослідження є вивчення особливостей впливу туризму на оточуюче природне середовище: проблем екологічного забезпечення туризму і його індустрії (сфери послуг).

Метою наукової роботи с вивчення ступеню розвитку екологічного туризму в України. В рамках поставленої мети розв’язувалися наступні завдання:

  • проаналізувати літературні джерела з даного питання,
  • аналіз поняття «екологічний туризм»,
  • виявлення основних видів екологічного туризму,
  • дослідження історії розвитку екологічного туризму;
  • узагальнити існуючі підходи до класифікації туризму із врахуванням сучасних тенденцій його розвитку;
  • визначення пріоритетних напрямків розвитку екологічного туризму в Україні;
  • розроблення власних рекомендацій розвитку екологічного туризму в Україні.

Теоретичною основою роботи послужили праці вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали наукових семінарів та конференцій.

Практичне значення роботи Аналіз ряду проблем, зачеплених у науковій роботі, сприяє осмисленню тенденцій вітчизняної практики управління еколого-туристською діяльністю, ролі екологічного туризму в житті суспільства, створює передумови для вдосконалення господарського механізму у сфері туризму. Дана тема може бути використана в учбовому процесі при вивченні цього різностороннього та складного явища

Екологічний туризм — відносно нове явище в туристській діяльності. З початку 80-х років XX століття помітилося зрушення в смаках мандрівників, які віддавали перевагу тінястим лісам замість жаркого сонця та сільським традиційним поселенням замість міських. Це й був початок формування теорії екологічного туризму, пов’язаного з працями швейцарських та західнонімецьких учених.

Туризм за своїм значенням — сфера послуг, самостійна соціальна сфера, спосіб життя значної прожилки суспільства, засіб фізичного оздоровлення, самовдосконалення людини виховання ставлення до природи, пам’яток культури, взаєморозуміння між народами та націями.

Твердження, що високий розвиток екологічного туризму в Україні невірне. В Україні досить сприятливі умови для розвитку такого туризму, але на відміну від інших країн світла наша держава значно відстає в розвитку даної галузі туризму.

В Україні не існує закону про екологічний туризм, який би було потрібно прийняти і Розпочати впроваджувати в сільській місцевості на прикладі сільського зеленого туризму, який вже діє в Україні завдяки діяльності Спілки сприяння розвитку сільського зеленого Тризму та її проекту «Зелена Садиба».

Слід звернути увагу на розвиток екотуризму в національних природних парках, де дозволена рекреаційна діяльність людини серед пам’яток природно-заповідного фонду.

Закарпаття найкращий регіон дія початкового використання природно-заповідних Григорій для подальшого розвитку зеленого сільського та зокрема екологічного туризм.

На прикладах країн, де він набув прихильності, можна прослідкувати як саме можна його організувати. Але головне, що це не тільки одна зі сфер туризму, від якої можна «гримувати прибуток, це — один із шляхів подолання екологічної та економічної кризи.

Екологічний туризм пройшов в своєму формуванню довгий шлях і сьогодні — це одна 13 галузей світового господарства, що найбільш успішно розвивається.

Мета, яка поставлена в роботі, досягнута, завдання виконані, але наукове дослідження не с закінченим. Автор планує дослідити розвиток екологічного туризму в Харківську області, розробити туристичні маршрути по регіону, екологічні стежки.