Розірвання трудового договору за ініціативи власника

Організація економіки України припускає різні правові форми залучення громадян до праці і всі ш форми пов’язані з реалізацією громадянами конституційного права на працю. На даний час трудові правовідносини за своїм характером є триваючими, а головним юридичним фактом є трудовий договір, тому громадяни можуть здійснювати своє права на працю в Україні тільки шляхом укладання цивільно-правового договору. У свою чергу, наявністю припинення трудових правовідносин є факт припинення трудового договору. Це відмінні між собою поняття, оскільки перше поняття є значно ширше 10 обсягом Крім того, перелік підстав припинення трудового договору має бути чітко окреслений Кодексом Законів про працю України.

Необхідно зазначити, що розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Можливе лише у випадку, коли трудовий договір укладено на невизначений термін (ст. 38 КЗпП України). Такому розірванню трудового договору повинне передувати письмове попередження власника або уповноваженого ним органу, що здійснюється працівником за два тижні про намір звільнитися з роботи

І попри все, право на розірвання трудового договору за власним бажанням належить усім, без винятку, працівникам, незалежно від посад, які вони займають, а заяву про звільнення може бути подано як у період робот, враховуючи й час випробування, так і при відсутності на роботі, наприклад, у період відпустки чи тимчасової непрацездатності у зв’язку з хворобою. Але в усіх випадках заява повинна бути добровільним волевиявленням працівника.