Римське право власності, його рецепція в сучасному українському праві

Україна, як і більшість країн континентальної Європи, є державою, що входить до романо-германської правової системи. Це означає, що основним джерелом формування сучасного українського законодавства є саме римське право з невеликим впливом німецького. Римське право важлива та невід’ємна частина права України.

Римське право складалося в обстановці гострої соціальної боротьби, у приходилося від багато чого відмовлятися, зберігаючи найкраще. Це і сформувало такі його риси, як строгість, твердість правової регламентації, раціоналізм і життєва мудрість Особливістю римського права є його пристосованість до світового обороту, тому що рим активно підтримував торгово-економічні і політичні відносини із сусідніми країнами.

Актуальність даної теми полягає в тому, що українське право спирається на римське. Римське право являє собою грунт для розвитку права в інших країнах. Цей різновид права проіснував не одне століття.

Терміном «цивільне право» у сучасних системах права позначають в основному ту область права, що регулює майнові відносини в даному суспільстві.

У Римі виділяли наступні права: право володіння, право користування, право захисту, право розпорядження, право одержу вати доходи. Але через деякий час ці права змінили і залишили тільки три: право володіння, право розпорядження, право користування.

В Україні існують: право володіння, право розпорядження та право користування. Власність, як в Україні, гак і в тогочасному Римі, поділяли на приватну та спільну.

Право приватної власності — виключне право особи володіти, користуватися та розпоряджатися цією річчю по своєму бажанню. З самого початку в Римі розпізнавали таки види власності, як квірітська та преторська Квірітська — власність римських громадян, преторська — це власність, яка надана від претора Через розширення своїх кордонів, завдяки успішних загарбницьких війн, у Римі виникає погреба у створенні державної власності.