Рекреаційно-туристичний потенціал України

В процесі опрацювання літературних джерел, ознайомлення з публікаціями туристичних агентств та різноманітний довідниками було встановлено, що:

  • природні рекреаційні ресурси — це об’єкта і явища природного походження, що можуть бути використані для туризму, лікування, відпочинку, впливають на територіальну організацію рекреаційної діяльності, формування рекреаційних районів (Центрів), їхню спеціалізацію та економічну ефективність. Вони сприяють відновленню фізичних і духовних сил людини, її працездатності, використовуються для прямого й опосередненого споживання та виробництва курортних та туристичних послуг;
  • туризм можна розглядати: як прогулянку, як подорож, як вид активного відпочинку, як галузь економіки, розвиток якої, одне з найактуальніших питань, і за Умови реалізації з’явиться можливість Україні отримувати чи малі прибутки;
  • на сьогоднішній день туризм почав відігравати важливу роль у зв’язку Між країнами, система міжнародних зв’язків безпосередньо впливає на розвиток Міжнародного туризму.

В роботі розглянута можливість розвитку туризму в Україні завдяки її сприятливому помірно-континентальному клімату, родючим чорноземам, широким ланам, безмежному лісовому простору Карпат та Криму, значним бальнеологічним та одним ресурсам, на півдні та сприятливому субсередземноморському слабо континентальному клімату з унікальною природою та ландшафтами.

Наданий аналіз розвитку туристичної індустрії України, представлено таблиці, що відображають туристичні потоки нашої держави з 2000р. відмічено зменшення розвитку туристичної галузі, що пов’язано з недостатньо розвинутою інфраструктурою туризму в нашій Державі, але з 2006р. відмічено різке підвищення розвитку туристичної галузі.

Запропоновані власні погляди щодо вирішення проблеми розвитку рекреаційну туризму:

Використання на розвиток галузі іноземних інвестицій як прямих. Та, профільних;

Залучення привабливого національного капіталу;

Скасування корупції та бюрократії;

Зняття наростаючого соціального напруження в країні,

Покращення екологічної ситуації в Україні.

В роботі надано характеристику 7 чудесам України та розроблено карту «7 України» і відеофільм «Стежками рідної землі».