Рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району

Дана робота є першою спробою створити та описати рекреаційно-туристичний потенціал Красноградського району.

Метою даної роботи є дослідити туристсько-рекреаційний потенціал Красноградського району.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

  • розкрити основні аспекти розвитку туристичної індустрії Красноградшини;
  • ознайомитись з основними туристичними ресурсами району;
  • визначити перспективи розвитку в туристичній галузі краю;

розробити рекламні проспекти та складання екскурсійно-туристської подорожі Красноградського району щодо розвитку туристичної галузі в районі,

  • залучення громадських діячів та видатних особистостей до розвитку місцевого туризму.

В роботі розглянута можливість розвитку туризму у Красноградському районі завдяки його сприятливому клімату, родючим чорноземам, широким ланам, водним ресурсам, значному історико-краєзнавчому потенціалу та збагачення нашими майстри культурної спадщини.

Наданий аналіз розвитку туристичної індустрії Красноградського району, представлені таблиці, а також діаграми, що відображають власне ставлення учнів багатопрофільного ліцею щодо туристичного розвитку району.

Запропоновані власні пропозиції та рекомендації для вирішення проблеми розвитку рекреаційного туризму.

В ході роботи була розроблена схема туристичної подорожі: «Стежками рідного краю», як перспектива розвитку туризму в регіонах України