Рекреаційні ресурси Харківської області

Велику роль у вивченні туристська — рекреаційних ресурсів, основу яких складають здоров’я і пізнавальні ресурси, відіграє рекреаційна географія. Оздоровчі — пов’язані в основному з природними факторами (головним чином із природно — кліматичними ), а пізнавальні — з культурно-історичними ресурсами. Рекреаційна географія вивчає явища й об’єкти, що мають інтерес для відпочиваючих.

Головна мета роботи — на основі аналізу туристсько-рекреаційних ресурсів Харківської області виявити можливості їх раціонального використання та в перспективі розробити туристсько-екскурсійні маршрути по Харківській області.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

  • вивчення видів і форм рекреації і туризму, а також теоретичних основ туристсько-рекреаційних ресурсів;
  • вивчення природних умов Харківської області з погляду можливості їхнього використання для відпочинку і туризму;
  • систематизація відомих історико-культурних і природних об’єктів;
  • на основі комплексного аналізу природи Харківської області виявлення можливостей їх раціонального використання га розширення мережі природно-екскурсійних об’єктів;

Об’єкт дослідження — Харківська область з її природними комплексами та культурно-історичними пам’ятками Предмет дослідження туристсько-рекреаційні ресурси Харківської області.

У ході дослідження використовувалася література з фондів наукової бібліотеки Харківського національного університету їм. В 11. Каразіна, Харківської державної наукової бібліотеки їм. В. Г. Короленка. Проаналізовано 130 літературних джерела, а також карти і атласи.