Раціональне природокористування лісових ресурсів Харківського регіону

Дану тему «Раціональне природокористування лісових ресурсів Харківською регіону (на прикладі Ізюмського району» я обрав для дослідження в зв’язку з її актуальністю. Проблема раціонального природокористування лісових ресурсів не тільки в нашому регіоні, а й по всім Україні.

Дефіцитність лісосировинних ресурсів в Україні — це мана територія лісистості при оптимальній у )19- 23%), утримання керівництвом лісового відомства України на старих позиціях концепцій відтворення лісів і користування деревними ресурсами, які входять у суперечність з ринковими умовами.

Мета дослідження: Раціональне природокористування лісів Ізюмського району і запобігання негативного впливу антропогенної діяльності. Завдання дослідження є:

  • ефективне використання деревини в Ізюмському районі в процесі рубки;
  • підвищення ефективності відтворення захисних полос, уздовж транспортних шляхів;
  • охорона лісів від негативного впливу антропогенної діяльності, зміна структури споживання сировини.

У нашій країні турбота про раціональне використання природних багатств природи, їх охорона і відновлення почалося давно. Громадський рух за охорону природи широкого розмаху набув ще в 1910році. Сьогодні особливо гостро стоїть питання раціонального природокористування.

Людина використовує ліс в основному через деревину, тому що це цінна сировина. В Україні починають розвиватися ринкові відносини і при цьому порушуються принципи природокористування.

Ліси області перебувають у користуванні різних користувачів, але основна площа (76,1 % ) підпорядкована Державному Комітету лісового господарства України.

Згідно з чинним законодавчим поділом лісового фонду всі ліси області віднесено по групи. Згідно даних Держуправління охорони навколишнього середовища в Харківській області із загальної кількості лісів І групи (319347 га) для активної господарської експлуатації можуть використовуватися трохи більше 99 тисяч га.

Щорічно проводиться рубка в межах розрахункової лісосіки. Це заготівля деревини, що обчислюється під час лісовпорядкування і затверджується для кожного постійного лісокористувача. В Ізюмському районі лісокористувач — Ізюмський лісгосп. Повинен бути перш за все принцип безперервності та не виснажливість використання лісових ресурсів.

Заготовлена деревина віл рубок Ізюмським лісгоспом відправляється в основному ‘ Донецький регіон Це основні споживачі нашої сировини. З діаграми « Динаміка спеціального використання лісових ресурсів протягом 2003 — 2006 рр.  по Харківській області показує, що рубка проводилася найменше в 2006 році. А коли проїхати і подивилися в якому стані знаходяться пси Ізюмського району то факти показують негативний лісового фонду.

Ліси біля осель села і міста захаращені сміттям, всередині лісового масиву дерев не проводиться, багато повалених дерев від тих чи інших стихій. Особливо негативу є фактор вплинув на стан лісового фонду — пожежа влітку 2008 року, де згоріло понад тисяч та лісу, а це зменшило площу лісів, тобто тепер вона становить 43,512 тисяч га.

Дефіцит лісосировинних ресурсів. Рубка йде в залежності від замовника, використовуючи при цьому кращу деревину і не в цілому призводить до порушення екосистеми лісів.

А наші ліси багаті на рослинний і тваринний світ Якщо подивитися карту, то видно, що тваринний світ різноманітний, але більшість представників занесені до Червоної книги України. Серед шахів: сірий журавель, балабан, чорний лелека, також мешкає велика і мала чаплі.

Виходячи і цього можна зробити висновок, що тваринний світ потребу охорони і піклування.

Також потребує охорони і пам’ятник природи — дендропарк біля гори Крем’янець. Адже там багато цінних порід дерев, але все запущено, не відновлюється посадка нових порід дерев. В катастрофічному стані лісосмуги вздовж автомагістралі Ростов — Харків. Не проводяться протиерозійні заходи по полезахисному лісорозведенню. Захламлені лісосмуги сміттям, рубка дерев проводиться безсистемно населенням. Контроль за таким станом відсутній екологічною службою. Не звертається достатня увага про доцільність хімічної обробки лісів. І це призводить до збіднення лісового фонду нашого району.

В одному з документів «Програма захисту навколишнього середовища та екологічної безпеки Ізюмського району на 2006 — 2010 роки» йдеться мова тільки про озеленення, жодного пункту про раціональне природокористування лісових ресурсів немає. Моє бачення щодо покращення природокористування лісовими ресурсами Ізюмського району:

  • ефективне використання деревини в процесі рубок,
  • докорінна зміна структури споживання сировини шляхом залучення до виробництва макулатури, соломи, вторинних волокнистих матеріалів, деревних відходів:
  • охорона лісів від пожеж;
  • підвищити ефективна відтворення захисних полос уздовж транспортних шляхів.

Для підвищення ефективності регулювання природокористування використовували способи регулювання природокористування: нормативно — правові організаційно — управлінські економічні.