Радянські спецслужби і Україна в роки Виткої Вітчизняної війни

У даній роботі досліджено вплив радянських спецслужб на хід Великої Вітчизняної війні в України. Висвітлено об’єктивну і логічну картину ситуації, що склалася в Україні у зв’язку з протиборством Абверу і радянської контррозвідки. Дана робота є надзвичайно актуальною, оскільки з точки зору маловідомих фактів проливає нове світло на історію, несе у собі позитивний заряд інформації стосовно місця і ролі спецслужб. В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

  • висвітлено структуру спеціального контррозвідувального органу «СМЕРШ»;
  • досліджено його основні операції, завдання, методи роботи, вплив на ситуацію на фронтах і збереження життів Сталіна, Черчіля і Рузвельта під час Ялтинської конференції;
  • розглянуто діяльність диверсійио-контррозвідувальної служби І.Г. Стартова у період з 1941 по 1943 роки:
  • вивчено вплив диверсій на підрив морального духу ворога у Харкові у 1941 році;
  • розкрито подробиці розробки плану «рейкової війни» перед Курською битвою:
  • висвітлено маловідомі радіо ігри радянської контррозвідки «Антенна», «Трезуб», «Гіутники», «Одесса», Корсунь-шевченківська гра, які допомогли у наступі Червоної Армії на усій лінії фронту.
  • вивчено діяльність диверсійної групи НКДБ ГРУ «За Батьківщину»;
  • досліджено ряд джерел і літератури — матеріали Державного архіву СБУ міста Києва, збірку «Смерш: Исторические очерки и архивные документы», багатотомні видання «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне» редакції 2000 і 2003 років, мемуари ветеранів «СМЕРШу» і НКДБ ГРУ Філіпа Бобкова. Іллі Старінова, Павла Судоплатова та інших, періодичні видання, сучасні дослідження* тощо;
  • доведено беззаперечний внесок радянських спецслужб у перемогу над фашизмом та визволення України.

Основна відмінність даного дослідження від робіт цього напрямку полягає у тому, нову думку про роль спецслужб, як «невидимого» але вкрай важливого фактору перемоги. Розроблена тема,реалізує можливість задоволення інтересу людей до прикованих минулого, несе у собі заряд патріотизму, повагу і шану до героїв, яких вже немає і може використовуватися на уроках історії. Дана робота актуальна для публікації.