Проблеми злочинності серед неповнолітніх

В сучасний період становлення України як правової держави особлива увага приділяється гармонічному розвитку дітей і підлітків. Але правопорушення серед підлітків зростає дуже швидко за останній час.

Проблеми зі злочинністю повинні вирішувати не тільки правоохоронні органи, в цій проблемі важливу роль відіграє психологія, яка повинна визначити особливості психічного стану підлітків, їх відношення до оточуючого середовища, формування характеру. Агресивність в характері може привести до правопорушень.

По визначенню медичних працівників існує негативна тенденція — зростання кількості психічно — хворих осіб з психічними аномаліями. Перед науковцями стоять складні задачі: проаналізувати аспекти проблеми та провести дослідження.

Ця проблема обумовлена ще і тим, що здійснений перехід на нову класифікацію психічних хвороб та поведінкових розладів, а Кримінальний кодекс України передбачає норму про обмежену осудність і кримінальну відповідальність осіб із психічними розладами, що це викликає осудність (ст..20 КК). Незважаючи на наукову і практичну значимість проблеми боротьби зі злочинністю неповнолітніх з психічними аномаліями ці проблема залишається поза увагою науковців.

Наркоманія і токсикоманія поставили перед суспільством немало запитань, які потребують негайного вирішення. Хвороба торкнулася всіх верств населення. Наркотики у дітей діють на нервові клітини головного мозку. Внаслідок цього відбувається порушення га загибель клітин, іягне за собою повну деградація в інтелектуальному і соціальному планах, уповільнює навчання і розвиток, обмежує сферу потреб і інтересів.

В нашій країні розроблені досиїь ефективні методики методи зняття стану наркотичного голоду. Навіть на довгий час утримання від наркотичних голоду не гарантує повного утримання наркоману, досить один раз випадково прийняти наркотик для того щоб почати вживати їх знову.

Одним із найнебезпечніших видів проявів у структурі злочинності, що виділяється за особливою характеристикою множинності злочинів, є рецидивна злочинність. Під рецидивною злочинністю розуміють масив умисних злочинів, вчинених на певній території, особами, що мають судимість або погашену судимість. Проблема причинності рецидивної злочинності залишається і дотепер невирішеною.

В умовах трансформації соціально — економічного життя українського суспільства їх число залишається значним.

Характерною ознакою підліткової рецидивної злочинності є перший злочин, який як правило не був тяжким. Тому за його вчинення застосовується звільнення від відбування покарання, або з випробуванням. Відчуття вседозволеності нерідко спричиняє учинення злочину вдруге, який буває тяжким, або особливо тяжким.

Продовження поглибленого вивчення природи детермінації рецидивної злочинності дає можливість намітити критерій типологізації рецидивів, створити систему протидії Даному виду злочинних проявів, усуваючи чинники, що приводять до вчинення нових злочинів, окреслити контури кримінологічних досліджень Ч метою розв’язання складних проблем.

Таким чином, проблем з підлітковою злочинністю в нашому суспільстві досить багато і вони потребують зусиль не тільки правоохоронців, а науковців, дослідників психологів.