Проблеми злочинності серед неповнолітніх

Ми живемо в складний час економічних криз та соціальних потрясінь. Негаразди суспільства відчувають добре підлітки, а тому правопорушення серед них заростають дуже швидко за останній час.

Проблеми зі злочинністю повинні вирішувати не тільки правоохоронні органи, в цих проблемах важливу роль відіграє психологія, яка повинна визначити особливості психічного стану підлітків, їх відношення до оточуючого середовища, формування характеру. Агресивність в характері може привести до правопорушень.

По визначенню медичних працівників існує негативна тенденція — зростання кількості психічно — хворих осіб з психічними аномаліями. Перед науковцями стоять складні задачі проаналізувати аспекти проблеми та провести дослідження.

Ця проблема обумовлена ще і тим, що здійснений перехід на нову класифікацію психічних хвороб та поведінкових розладів, а Кримінальний кодекс України передбачає норму про обмежену осудність і кримінальну відповідальність осіб із психічними розладами що не викликає осудність (ст..20 КК).

Наркоманія і токсикоманія поставили перед суспільством немало запитань, які потребують негайного вирішення. Хвороба торкнулася всіх верств населення. Наркотики у дітей діють на нервові клітини головного мозку. Внаслідок цього відбувається порушення та загибель клітин, що тягне за собою повну деградацію в інтелектуальному і соціальному планах, уповільнює навчання і розвиток, обмежує сферу потреб і інтересів. В нашій країні розроблені досить ефективні методи зняття стану наркотичного голоду. Навіть на довгий час утримання від наркотичного голоду не гарантує повного утримання наркоману, досить один раз випадково прийняти наркотик для того щоб почати вживати їх знову.

Шкідливо на здоров’я дітей впливає тютюнопалінняю. Це одна із головних проблему якою ведеться боротьба на сучасному етапі. Новою проблемою, яка ще мало вивчена, с проблема комп’ютерної залежності, яка може давати негативні наслідки жорсткості зневажливого ставлення до інших.

Одним із найнебезпечніших видів проявів у структурі злочинності, що виділяється за особливою характеристикою множинності злочинів, є рецидивна злочинність. Під рецидивною злочинністю розуміють масив умисних злочинів, вчинених на певній території, особами, що мають судимість або погашену судимість. Проблема причинності рецидивної злочинності залишається і дотепер невирішеною. Характерною ознакою підліткової рецидивної злочинності є перший злочин, який як правило не був тяжким. Тому за його вчинення застосовується звільнення від відбування покарання, або з випробуванням. Відчуття вседозволеності нерідко спричиняє учинення злочину вдруге, який буває тяжким або особливо тяжким.

Продовження поглибленого вивчення природи детермінації рецидивної злочинності дає можливість намітити критерій типологізації рецидивів, створити систему протидії даному виду злочинних проявів, усуваючи чинники, що приводять до вчинення нових злочинів, окреслити контури кримінологічних досліджень з метою розв’язання складних проблем.

Таким чином, проблем з підлітковою злочинністю в нашому суспільстві досить багато і вони потребують зусиль не тільки правоохоронців, а науковців, дослідників, психологів.