Проблеми використання рекреаційних ресурсів Харківської області

Метою роботи є дослідження особливостей вподобань різних вікових категорій в Умовах місцевих рекреаційних ресурсів, аналіз анкетування і розробка теоретико-практичних рекомендацій щодо формування соціально-орієнтованого, конкурентоспроможного та високоефективного туристичного комплексу, здатного задовольнити широкі потреби клієнтів.

Основним методом дослідження є анкетування, що проводилось серед учнів харківського НВК № 45 «Академічна гімназія» та їхніх родин.

Відпочинок в різні сезони має різні напрямки. При розширенні туристичного ринку мають бути враховані сезонні особливості. Найбільший потенціал має Харківський туристичний ринок влітку.

Аналіз уявлень респондентів про оптимальну цінову категорію відпочинку на добу; 50 грн. на добу — оптимальний варіант в усіх вікових категоріях.

Показник «Оцінка туристичних об’єктів Харківської області, респондентами» свідчить: рівень інфраструктури пуристичного ринку Харківської області відповідає стандартам та уявленням респондентів.

Тенденції використання транспорту до місць відпочинку відповідають світовим стандартам (населення переважно обирає автомобільний транспорт, зокрема часний).

Діаграма «Вибір видів відпочинку в І короткочасний період за віком» вказує тенденції короткочасного відпочинку в Харківському регіоні. Пріоритетними видами такого відпочинку є пікнік, рибалка та відпочинок на власній дачній ділянці.

Діаграма «Вибір видів відпочинку я довготривалий період за віком» вказує на тенденції довготривалого відпочинку Харківському регіоні. Пріоритетним видом такого відпочинку є відпочинок на турбазах.

Згідно з діаграмою «Вподобання респондентів щодо місцевості відпочинку за віком» найбільш відвідуваними місцевостями є водосховища, річки, озера, ліси та мінеральні джерела.

На основі отриманої інформації можна зробити висновок: сімейний відпочинок е пріоритетним в більшості вікових категорій.

Найбільш відвідуваними рекреаційними територіями, згідно з отриманою інформацією є Печенезька рекреаційна територія через її багату природно-рекреаційну складову та Харківська рекреаційна територія через її історично-культурну складову.

Згідно з діаграмою «Рекомендації щодо відвідування іноземними туристами Харківської області» можна зробити висновок: респонденти рекомендують до відвідування Харківську рекреаційну територію через її історично-культурну складову (22% респондентів) та Печенезьку рекреаційну територію через її багату природно-рекреаційну складову (14 % респондентів). 18% респондентів вибрали варіант «Ніякі» та 31% респондентів обрали варіант «Таких місць не знаю» що свідчить про основну проблему туристичного ринку Харківського регіону — нестачу інформаційної складової.

Поліпшення екологічного становища є одним із пріоритетних напрямків розвитку та розширення туристичної галузі Харківського регіону. Протягом останніх років в Харківському регіоні були проведена державна політика в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Рекреаційна база Харківського регіону задовольняє погреби туристичної галузі, але певні проблеми: нестача інформаційної бази, низький рівень організації дозвілля та проблеми екологічного становища — заважають подальшому розвитку га розширенню туризму на сучасному етапі. Туристична складова Харківської області не займає належного місця в економіці регіону.