Проблеми та перспективи правової держави в Україні

Дослідження побудоване на порівнянні теорії правової держави з законодавством, яке визначило Україну як правову державу, а потім в роботі порівнюється законодавство з життєвими фактами. Для висвітлення теми у роботі було визначено наявність в Україні умов для формування правової шляхом порівняння дійсних умов в Україні, використовуючи Конституцію України, та умов, необхідних для правової держави за теорією:

Умови правової держави

Політичний режим: Правова держава може розвиватися лише за умов демократії.

Форма правління: Правова держава може формуватися за умов парламентської монархії; За умов парламентської республіки; За умов президентської республіки, якщо президент під контролем; За умов обох видів змішаної республіки.

Тип суспільства: Постіндустріальне суспільство

Умови в Україні: Парламентсько-президентська республіка; Демократичний політичний режим; Постіндустріальне суспільство; Ринкова економіка.

Висновок: В Україні сприятливі умови для формування правової держави.

Потім було виявлено нестабільність певних умов: Форма правління нестабільна. Політичний режим формально стабільний; Тип економіки стабільний; Тип суспільства стабільний.

Порівняно ознаки правової держави з відповідними ознаками в Україні за допомогою Конституції. Потім визначено реальність ознак правової держави в Україні. Було зроблено висновок: юридично Україна — правова держава, а фактично — ні. Було виділено проблеми українського суспільства, які це спричиняють: Практична безконтрольність вищих органів державної влади; Корупція (хоча й поодинока) у судах, міліції, інших правоохоронних органах; Низька правова культура населення; Бюрократія.

Потім було запропоновано шляхи розв’язання цих проблем:

Ввести у місцевому самоврядуванні мажоритарну виборчу систему;

Створити державний орган, який би слідкував за законністю діяльності влади та виконання нею своїх обіцянок;

Створити спеціальні комітети, які б приймали чи визнавали нежиттєздатною пропозиції;

Щодо усунення проблеми корупції у мене є такі пропозиції::

Правовий прецедент — судове рішення, яке повторюється в аналогічній справі. Прецедент необхідно прийняти як нормативно-правовий акт. Для того, щоб усунути корупцію, необхідно створити спеціальну комісію, яка б слідкувала за виконанням суддями прецеденту;

Необхідно ввести безготівкову систему розрахунків;

Якби суддя чи міліціонери давали щорічний звіт у податкову службу, можна було б легко визначити, чи погоджувався він на хабара;

Збільшення зарплат міліціонерів надало б їм стимулу, а праву — надійного захисту.

Для вирішення проблеми низької правової культури маю такі пропозиції;

Необхідно ввести предмет права, починаючи з перших класів на відповідному примітивному рівні, ускладнюючи програму у подальшому навчанні;

Необхідно створити громадянський правовий союз — організація, до якої можна б було звернутися та отримати юридичну консультацію. До роботи у такій організації мають залучатися професійні юристи;

На мою думку вживання таких заходів полегшить та прискорить формування правової держави в Україні.