Проблеми смислу життя

Людина живе і мислить. Якщо людина ставить під сумнів доцільність життя, вона починає замислюватись над тим, чому потрібно жити? Що таке сенс життя? Можливо це один із проявів тієї істини, яку ми шикаємо?…

Гостру потребу у розв’язанні сенсу життя, стосовно суспільства, ми бачимо в перехідні епохи. Коли відбуваються зміни з економічної сторони та переміни в надбудові пов’язані зі зламом стереотипів життєвих цінностей, від традиційних форм поведінки.

Також, в повсякденному житті, ця проблема актуальна не тільки для підлітків, а й для людей зрілого віку. Здебільшого це пов’язане зі зміною світоглядних стереотипів, серйозними моральними потрясіннями.

Проблема сенсу життя виникає перед конкретною людиною в різних випадках. В одних — коли людина відхиляючись від повсякденних справ усвідомлює свою кінцевість, в інших — коли вона втрачає віру у цілі та ідеали, якими жила з різних на те причин. В першому випадку з’являється питання:»Чи варто жити і навіщо жити?» Саме тут поняття сенсу життя відображує суттєві характеристики людського буття, які пов’язані з такими поняттями, як віра, надія, любов, свобода, краса, праця, свідомість. Тому, на мою димку, пошук сенсу життя людини і є саме житія.

Відомий дослідник цієї проблеми В. Фралкл стверджує відносність смислу людського житія, що сам сенс — це ставлення конкретної людини до тієї ситуації, в якій вона перебуває в кожну дану мить. За думкою Франка, існують цінності, орієнтуючись на які людина здійснює пошук сенсу життя:

  • творча трудова діяльність,
  • краса природи, мистецтво,
  • любов, дружба, співчуття,
  • цінності подолання людиною самої себе( своїм інтелектом).

Пошук сенсу життя може бути різний: від чітко викладених життєвих принципів і програм до ледве відчутних змін у настрої.

К. Маркс підкреслюючи проблеми сенсу життя зауважував: «…людська природа побудована так, що людина може досягти свого вдосконалення, тільки працюючи для вдосконалення своїх сучасників, в ім’я їх блага.»

На мою думку кожен осмислює своє життя і життя тих, хто його оточує, перед усім виходячи зі свого світогляду, становища в суспільстві. Тож, шлях до щастя — пізнання самого себе, що є основним мотивом життя, та істина, яка рятує людей від смерті.

Дотримання доброчесності, освітлене розумом людським, і є за Сократом, сенс життя.