Природні умови, ресурси та сільськогосподарська діяльність населення Барвінківського району

Дана робота в деталях розкриває географічні закономірності, взаємозалежності МІ)К компонентами природи нашого краю, знання яких потрібні для ефективного використання в економічному та соціальному житті барвінківчан. Мета роботи: проведення комплексного дослідження природних умов і ресурсів Барвінківщини, визначення рівня розвитку АПК, шляхів інтенсифікації виробництва, сільськогосподарської продукції, окреслення заходів щодо раціонального використання, охорони та відновлення природних ресурсів. В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

  • узагальнено відомості про фізико-географічне положення нашого краю;
  • досліджено причинно-наслідкові зв’язки геологічної будови та історії формування земної кори з розташуванням корисних копалин;
  • узагальнено результати метеорологічних спостережень;
  • обґрунтовано розподіл основних кліматичних чинників та параметрів, що складають радіаційний та тепловий баланс.
  • зроблено оцінку рівня забезпеченості водними ресурсами Барвінківщини;
  • узагальнено результати досліджень впливу природних умов, діяльності людини на ґрунтоутворення та їх родючість;
  • проведено аналіз статистичних даних кількості, розташування та природного руху населення, виявлено демографічні проблеми в районі;
  • виявлено рівень розвитку АПК району, визначено шляхи інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції.

Наукова новизна праці полягає в тому, що в ній вперше проведено комплексне Дослідження компонентів природи та сільськогосподарської діяльності населення Барвінківського району.

Результати досліджень, висновки праці можуть бути використані у гуртковій та позакласній краєзнавчій роботі, для викладання предметів природничого профілю в школах району, а також з метою практичного використання господарниками району.