Прикраси українського населення: особливості, типологія та функції

Мета цієї роботи полягає в ознайомленні з класифікацією ювелірних виробів, з історією виготовлення прикрас та ювелірних виробів з XIII — XVIII ст.. Ця робота хронологічно продовжує попередню роботу. Вона покликана сприяти поглибленню та розширенню знань з історії мистецтва та культури України.

Завдання роботи сприяння поглибленню та розширенню знань з історії культури України Дослідження прикрас розкриває важливі аспекти вираження культури народу закономірні процеси художньо-естетичного мислення народу які формувалися віками і удосконалювалися в міру поступу на шляху суспільного прогресу.

І глава присвячена розгляду прикрас українського населення в XIII — XIV ст. В цій главі розглядаються наступні питання.

Загальні зміни форм прикрас га способів їх носіння у XIII — XIV ст.. Прикраси князів та бояр у XIII — XIV ст.. Жіночі га ритуальні прикраси у XIII — XIV ст.

Так, наприкінці XIII — XIV ст.. сталися істотні зміни у формах накладних прикрас. Способах їх носіння. Натомість інші прикраси займають домінуюче місце це сережки, браслети, намиста 3 певними змінами у вбранні XIV ст.. відходили у минуле плащі, а разом з ними їх невід’ємна деталь — фібули, хоча їх носили як прикраси парадної князівської мантії.

Глава II присвячена розгляду жіночих прикрас XV — XVI ст. Знімні прикраси XV — XVI ст. Жіночі намиста XV — XVI ст..

XV — XVI ст.. — часи польського панування — стали важливим перехідним етапом в культурі Південної Русі. Середньовічний давньоруський стиль, поступово сходив з кричної арени, поступаючись місцем новим західноєвропейським стилям епохи Ренесансу.

Глава III присвячена розгляду прикрас українського населення доби Гетьманщини — XVII — XVII! ст. Загальна характеристика та типологія прикрас. Чоловічі прикраси у XVII — XVIII ст.

Зміни в типології жіночих прикрас XVI — XVIII ст.. Намисто, як складова жіночого костюму XVII — XVIII ст. Знімні прикраси XVII — XVIII ст.

Висновки, Таким чином, українське населення, незважаючи па дуже складні часи, зберегло не тільки свої самобутні традиції, одяг , а також традиції виготовлення і носіння ювелірних прикрас Вони стали не тільки високохудожніми витворами, а й важливим соціальним та етнічним показником, виконуючи при цьому всі притаманні ним функції та являючись яскравою національною ознакою українського населення.