Прикраси та предмети побуту Гунів

Актуальність даної теми полягає в вивчені окремих аспектів життя Гунів, дослідженні їх побуту та способу життя.

Робота складається зі вступу, двох розділів, списку скорочень, списку літератури додатків та заключної частини. При написанні роботи використовувалися типологічний ретроспективний га історико-порівняльний методи, а також археологів та інші письмові джерела.

Хронологічні рамки наукової роботи охоплюють період з кінця ІУ-У століть нашої ери.

Мета роботи полягає  в освітлені матеріальної культури гунів. що кочували на території Східної Європи. Також необхідно визначитися і класифікацією прикрас і предметів побуту.

Задачами роботи є:

  • Визначити типологію гунських прикрас;
  • Визначити та характеризувати матеріали, з яких виготовлялися прикраси та посуд,
  • Зробити спробу розподілити використання цих прикрас,
  • Мати характеристику побуту гунів.

Робота позволяє зробити висновок, що уявлення наших сучасників про гунів базуються на даних письмових джерел античних авторів, в роботах яких, на відміну від археологічних джерел, спосіб життя гунів представлений досить живописна.

Можна констатувати, то прикраси, а також предмети побуту в похованнях часу гуна в Східній Європі зустрічаються не часто. З цих предметів археології частіше знаходять прикраси, дзеркала. Отже рівень матеріальної культури племен гунів, що панували в кінці ІУ-У ст.. у стенах півдня Східної Європи був досить низьким, в порівнянні з багатьма їх сусідами.