Прикраси слов’янського о населення на території України в І — XII ст.: особливості,типологія та функції

Мета цієї роботи полягає в ознайомленні з класифікацією ювелірних виробів, з історією виготовлення прикрас та виробів в період зародження слов’янської держави — Київська Русь. Це дослідження охоплює період від появи Зарубінецької культури до розквіту Київської Русі. Ця робота покликана сприяти поглибленню та розширенню знань з історії мистецтва та культури України.

Завдання роботи — сприяння поглибленню та розширенню знань з історії культури України. Дослідження прикрас розкриває важливі аспекти вираження культури народу, закономірні процеси художньо-естетичного мислення народу, які формувалися віками і удосконалювалися в міру поступу на шляху суспільного прогресу

І глава присвячена розгляду типології прикрас та їх використанню в костюмі слов’янського населення у І- V столітті.

Загальна характеристика прикрас слов’янського населення.

Типологія прикрас за місцем носіння, за технікою виготовлення, за матеріалом виготовлення

Прикраси племен Зарубінецької культури Прикраси племен Черняхівської куль тури Прикраси племен Київської культури

Глава II присвячена розгляду прикраси як компонент костюму східних слов’ян в VI — IX століттях.

Прикраси антів.

Особливості родоплемінних прикрас східнослов’янських племен в VI — IX століттях:

Прикраси полян Прикраси волинян Прикраси древлян Прикраси сіверян

Яскравої естетичної довершеності традиційному вбранню східнослов’янських племен додавали родоплемінні прикраси — самобутні ознаки кожного окремо взятого племені, що входило в слов’янську спільність.

Глава III присвячену дослідженню прикрас, як складової одягу населення Київської

Русі.

Загальна характеристика ювелірних прикрас населення Київської Русі. Прикраси, як приклад ювелірного мистецтва Київської Русі. Прикраси населення Київської Русі

У часи творення державності прикраси остаточно набули загальноприйнятих форм і декору, які відображали конкретний символічний зміст та переваги нової християнської віри

Висновки.

Прикраси — це не тільки майстерне творіння золотих рук народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, духовних устремлінь, інтелекту українського народу.