Предмети побуту слобідської України в колекції музею — садиби Р. К. Рибальченко

В сучасних умовах європейської і світової інтеграції гостро постало питання збереження національної самобутності традицій, звичаїв, предметів побуту. Нестримна інтернаціоналізація традиційно-побутової культур відбувається і в Україні. Тому діяльність етнографічних, краєзнавчих музеїв дуже цінна.

Об’єктом дослідження даної роботи стали предмети народного побуту Слобідської України в колекції музею-садиби Ростислава Рибальченка, що знаходиться в с Мала Данилівна Дергачівського району Харківської області. За майже півстоліття йому вдалося зібрати величезну кількість старожитностей: гончарних, дерев’яних, скляних, металевих виробів переважно другої половини XIX першої половини XX століття.

Вивчаючи їх призначення, назви, територію поширення, можна побачити, як воно тісно переплітаються з економічною сферою, знаходять відображення в ономастиці нашого регіону. Ще одним завданням роботи стала популяризація досвіду діяльності етнографів-аматорів як хранителів українських традицій.

Предмети побуту також дають можливість досліджувати духовну культуру наших пращурів, адже з ними пов’язані певні традиції, ритуали, усна народна творчість.