Правові аспекти рейдерства

Постановка проблеми: не можна не погодитися з тим, що рейдерство — проблема наболіла. Можлива перспектива позбутися контролю над підприємством турбує як крупних власників, так і представників малого і середнього бізнесу; при цьому, напевно, кожен усвідомлює, що в правовому полі, що діє, не існує справжньої протиотрути від здійснення протиправних посягань на чужу власність. Державні заходи дії, направлені на попередження протиправних поглинань підприємств, обмежилися, як відомо, поряд декларативних актів, внесенням змін до законодавства про підсудність корпоративних суперечок і розробкою декількох законопроектів, які, проте, вимагають доопрацювання і Верховною Радою ще не прийняті.

Завдання цієї роботи:

  1. Дослідити найбільш відомі випадки рейдерства в Україні щоб з’ясувати які з видів рейдерства мають місце бути в українській економічній системі і правовому полі.
  2. Звернутись до правових джерел щоб з’ясувати завдяки яким лакунам в нашому законодавстві існує таке явище як рейдерство і які існують правові механізми якщо не взагалі усунуте це явище як таке, то принаймні врегулювати законодавством;
  3. Класифікація правопорушень у зв’язку з видами рейдерства;
  4. Знайти особливості, які чітко знайшли свій відбиток в правових ожередах;

Метою моєї дослідницької роботи потрібно вважати відношення між поняттями «рейдерство» і закон.

Характер моєї роботи: дослідницько-аналітичний.

Методи: Аналіз бібліографічних джерел за для з’ясування термінологічного апарату та типології рейдерства як явища. Проведений аналіз фактичного матеріал емпіричним шляхом надав мені первинну інформацію відносно рейдерства на Україні.

Рейдерство — поглинання підприємства проти волі його власника або керівника і інше визначення даного поняття: Рейдерство — екстремальна інвестиція, вил ворожого поглинання, яке проводиться швидко, агресивно, частіш за все «на грані фолу » але в межах закону.

Види рейдерства рейдерство ділять на гри групи по інтенсивності атаки і дотримання законів: біле, сіре і чорне рейдерство.

Біле рейдерство діє виключно згідно із законом, використовуючи залишені законодавцем дірки, організовує скупку акцій або боргів підприємства, намагається тимчасово погіршити його економічний і фінансовий стан, здешевивши його акції, шукає діри в статуті.

Сіре — тут вже мова йде про балансуванні на межі закону, проте, як правило, ця грань часто, не враховується учасниками конфлікту.

Чорне рейдерство йде пліч-опліч з бандитизмом

Грінмсйл — високоінтелектуальний корпоративний шантаж шляхом скупки значного числа акцій якої-небудь компанії з пропозицією продати їх по підвищених цінах за умови, що інші компанії підписують угоду про невтручання.

Основні схеми рейдерства в Україні.

Схема 1

Найвідоміша міра — накладення арешту на гроші або інше майно, яке належить відповідачеві і яке знаходиться у нього або інших осіб.

Схема 2

Раніше суди застосовували такий забезпечувальний захід, як заборона на проведення загальних зборів акціонерів.

В Арбітражному процесуальному кодексі, це називається «заборона відповідачеві й іншим особам здійснювати окремі дії. що стосуються предмета суперечки «.

Схема З

Завчасні забезпечу вальні заходи Інколи достатньо простої заяви акціонера до суду, для того щоб той «заморозив» активи підприємства

Схема 4

Суддя має право «заморозити» будь — яке рішення, вже прийняте загальними зборами акціонерів, радою директорів, правлінням.

Схема 5

Зустрічне забезпечення. Це на той випадок, якщо раптом суддя відмовиться приймати позив акціонера з вимогою арешту майна компанії. В цьому разі, позивач вчиняє так ходатайство про забезпечення позиву він супроводжує зустрічним забезпеченням Простіше кажучи, позивач демонструє готовність «заморозити» частину свого майна, для того щоб показати суду серйозність своїх намірів.

Висновок: метою цієї роботи було — розкрити тему «рейдерство», відстежити його відношення до закону і з’ясувати, як український уряд протидіє цьому явищу.

Посилює ситуацію і неготовність керівників підприємств до управління процесами антирейдерського захисту, зокрема превентивною: згідно з результатами опитів в Україні тільки 15% керівників побоюються рейдерського захоплення саме їх підприємства, а 12% вважають це за можливе, але сподіваються, що такого не трапиться.

Зважаючи на середній рівень прибутковості рейдерського бізнесу — 300% — побоюватися виникнення проблем із захистом свого підприємства варто багатьом. Адже економічні закони невблаганні: засоби інвесторів перетікають їх менш прибуткових сфер бізнесу в більш прибуткові Тому побоюватися потрібно і захищатися теж. Причём – всем 17 09.2008г. был принят Закон Украины «Про акционерные общества» Закон вступает в силу с 30 апреля 2009 года, правда сначала, только для вновь регистрируемых АО. Поэтому остальные общества могут продолжать жигь по старому закону еще два года (до 30 октября 2010 года): именно такой срок отвел законодатель для приведения уставов и других внутренних положений общества в соответствие с новыми «правилами игры» Важной частью Закона является раздел 11, посвященный вопросам слияний и поглощений, т.е. покупки значительного и контрольного пакета акций акционерного общества так, если вы планируете купить пакет акций общества в 107с и больше, вы обязаны не позднее чем за 30 дней до даты приобретения письменно уведомить общество. ГКЦБФР, биржу про свои намерения. При этом общество не имеет право препятствовать такой сделке. Если же вы планируете купить 50% и более акций общества, то на протяжении 20 дней после покупки вы обязаны предложить остаїьньїм акционерам выкупить их акции по рыночной пене [М Пустовой. Рейдерство по-украински// Юридическая практика 16-04-2007]. На мою думку такий закон далеко ще не системні перетворення. Мабуть потрібно завдати питання з давньоримського права: Кому це вигідно. Мабуть тим хто не тільки намагається так збагатитеся, а й відповідає за законотворчість.

Виходячи с запропонованих мною схем найбільш розповсюджених серед рейдерів, та існування такого виду високоінтелектуального рейдерства як гринмейл, що нехтує будь якими схемами та мас креативний підхід до пошуку щілин у законодавстві, все це доводить на мою думку хибність таких популярних висловлювань серед політиків, що рейдерство, це проблема перехідного положення українського законодавства Частково це дійсно так. але лише частково. Принаймні це стосується термінології, що саме с рейдерство, а то зараз ми можемо почути в ЗМІ, навіть «державне рейдерство» (канал 1 + 1 відносно «Турбоатому»).

Також мабуть все ж потрібен закон «Про рейдерство», зміни до Господарського кодексу та Цивільного які мають взаємовиключні статті, також потрібна судова реформа, внесення змін принаймні стосовно того що одна й таж справа розглядалась одним і тим же судом на однієї ступені юрисдикції, а це вимагає єдиної судової інформаційної мережі, наприклад як єдина банківська інформаційна мережа тощо. Але основною проблемою що є причиною рейдерства особисто я вважаю спираючись на своє дослідження, це: правовий нігілізм підприємців, власників та їх менеджменту, неналежна охорона підприємства, незнання основних превентивних мір. В своєму дослідженні я намагалась продемонструвати, що саме знання закону звільняє від закону але і захищає її майно. Вважаю доречним ввести такий спецкурс в ВУЗ юридичного і економічного профілю.