Правове виховання

Зміст правового виховання — це процес цілеспрямованого і систематичного впливу на правосвідомість особи (групи) за допомогою сукупності (комплексу) правовиховних заходів, певних способів і засобів, які маг у своєму розпорядженні суспільство.

Система правового виховання — це сукупність основних частин (елементів) правовиховного процесу, яка забезпечує його певний порядок і організацію.

Механізм правового виховання — це порядок перенесення правових ідей і настанов, що містяться в суспільній правосвідомості, у свідомість виховуваних (особи, громадської групи).

Правова вихованість — внутрішній духовно-правовий стан, у якому перебуває особа в момент прийняття рішення про те, як поводити себе у тих чи інших обставинах.

Правовий всеобуч це єдина загальнодержавна система вивчення законодавства, яка охоплює усі верстви населення, усіх державних службовців.

Правовий нігілізм — це деформований стан правосвідомості особи, суспільства, групи, який характеризується усвідомленим ігноруванням вимог закону, цінності права, зневажливим ставленням до правових принципів і традицій, однак виключає злочинним намір.

Культура — це загальний спосіб існування людини, її діяльності та об’єктивованим результат цієї діяльності.

Правосвідомість — це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також діяльності, пов’язаної з правом.

Правова поведінка — вольовий бік правосвідомості, який являє собою прои^с переведення правових норм у реальну правову поведінку. Вона складається із елементів, і110 визначають її напрямок (характер), — мотивів правової поведінки, правових настанов

Правова настанова — готовність особи проявити активність у сфері пізнання реалізації права

Правові установки — це певні психологічні комплекси, які характеризуються правосвідомість особи, впливаючи як на правову поведінку, так і на формування уявлень, оцінки правових явищ.

Правова культура особи — це така її властивість, яка характеризується повагою до права, достатнім знанням змісту його норм і вмінням їхнього використання, а також правомірною поведінкою в усіх життєвих ситуаціях..

Правове виховання — це цілеспрямована діяльність державних органів, громадських об’єднань і трудових колективів, а також інших суб’єктів з формування у громадян і службових осіб правової культури.