Правове регулювання страхових відносин

Тема дослідження була сформована як «правове регулювання страхових відносин».

Об’єктом дослідження є договір страхування, як цивільна — правовий правочин.

Предметом дослідження є майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю, з володінням і розпорядженням майном, відшкодуванням шкоди.

В основу гіпотези дослідження покладено припущення, що розгорнення процесу роздержавлення власності і формування адекватних структур потребує переорієнтації в системі захисту юридичних і фізичних осіб від матеріальних втрат, має бути принципово змінена система нагромадження коштів для забезпечення незалежної матеріальної підтримки. Потреба в захисті близька до первинних фізіологічних запитів. Зі зростанням запитів ускладнюють атрибути їх безпеки.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

  • визначити офіційне тлумачення поняття страхування;
  • головні елементи, що формують поняття страхування;
  • мету страхування, класифікацію страхування, сторони в страхових відносинах, їх права, обов’язки, законодавчий порядок укладення страхових відносин їх державне регулювання, вивчення, аналіз.

Дослідження здійснювалось на базі вивчення та аналізу вітчизняної теорії страхування, що сформувалося за радянських часів, в сучасної незалежної України на основі ЗУ «Про страхування».

Новизна дослідження: погляд на страхування як на економічну, фінансову категорію в наші часи втратив свою актуальність. Слід відійти від застарілих уявлень і розглядати страхування з огляду на його практичне застосування в суспільному житті як метод управління ризиком. Зазначений підхід був неможливий за радянських часів