Правова охорона культурної спадщини в Україні

Кожна держава формуються навколо культурних традицій, які визначають національну ідею. Саме вона с рухомою силою етносу, базуючись на повазі до історичного минулого, пам’яті пращурів, об’єднує та надихає на подальший розвиток суспільства. Саме культурна спадщина, поєднуючи у собі універсальні цінності багатьох поколінь, стає добрим підґрунтям дія відродження національної ідеї держави.

Сьогодні в Україні існує багато факторів які загрожують національному культурному надбанню. Серед них діяльність транснаціональної злочинності, масштаби «чорної археології» та торгівлі незаконно здобутими предметами антикваріату, швидка міська забудова та господарська діяльність громадян, які не відчувають поваги до культурної спадщини.

Дана робота розглядає актуальні питання правової охорони та збереження культурної спадщини, культурних цінностей. Діяльність з охорони культурної спадщини має бути комплексною, науково-обгунтованою та ефективною. Комплексність забезпечується поєднанням перспективного і поточного, плануванням зазначеної діяльності, схопленням різноманітних сфер життєдіяльності суспільства та суб’єктів охоронної діяльності, здійсненням її на різних рівнях охоронної діяльності.

Україна с надзвичайно багатою країною на історико-культурну спадщину. Все не покладає високу відповідальність на органи державного управління у сфері охорону культурної спадщини. Сфера правової охорони культурної спадщини у сучасний період розвитку нашої держави потребує вирішення багатьох питань на законодавчому та організаційному рівнях. Вирішення правових проблем охорони культурної спадщини можливо за умови підтримки влади та активної участі громадськості.