Право на працю та проблема зайнятості молоді

Проблеми взаємозв’язку держави, особи є фундаментальним для будь-якого сучасного суспільства. Вони безумовно визначають і процес розбудови української держави, і її права. Такі дві близькі і невід’ємні концепції. Але завжди на шляху втілення їх у дійсність стоїть немало перешкод, причин, що породжують несумісність.

Права людини торкаються різних сфер її життя. Саме до групи соціально-економічних прав належить і право на працю. Що включає в себе це поняття, які існують гарантії захисту його в Україні, чи є сьогодні актуальним говорити про це право, які проблеми пов’язані з його реалізацією? Як допомогти молоді реалізувати своє право на працю в повній мірі в сучасних нелегких економічних умовах. Саме відповіді на ці питання я намагалася дати, досліджуючи дану проблему.

Посилення напруженості у працевлаштуванні молоді, зростання відкритого та прихованого безробіття, різке розшарування в рівнях оплата праці між державними і недержавними секторами економіки сприяють соціально-професійній переорієнтації молоді на працю у недержавному секторі, на отримання доходів у «тіньовій» сфері.

Загострення соціально-економічних проблем, недостатність дійових механізмів державної підтримки молоді в період її соціального становлення і розвитку, негативно позначається на матеріальному становищі молоді, її фізичному, духовному і моральному розвитку. Всі ці негаразди є перепоною для розвитку особистості і розвитку суспільства в цілому.

Отже, дану тему вважаю актуальною на сьогоднішній день. Метою моєї роботи є спроба проаналізувати відповідність національного законодавства в галузі захисту права на працю міжнародним стандартам, та правові гарантії права на працю, ознайомитися з роботою структурних підрозділів, що займаються трудовим посередництвом, на основі статистичних даних відстежити динаміку безробіття молоді та розглянути шляхи усунення проблем, що існують сьогодні на молодіжному ринку праці, запропонувати свої шляхи їх вирішення.

У своїй роботі я спробувала виявити причини проблем, що існують на молодіжному ринку праці на сучасному етапі розвитку України та запропонувати свої шляхи вирішення деяких з них.

Зокрема я прийшла до висновку, що в нашій державі немало робиться для формування і реалізації державної молодіжної політики, в тому числі і в галузі молодіжної зайнятості. Однак, залишається ще цілий ряд проблем у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охороні здоров’я, соціального забезпечення, формування у молоді активної життєвої позиції ще далеко не вирішені.

Головними причинами існуючих проблем, на мій погляд є економічні негаразди, які переживає наша держава та недосконалість чинного законодавства, що регулює ці питання. Вирішення проблем можливе при встановленні чіткого зв’язку між ринком освітніх послуг і ринком праці, вивчення попиту і пропозиції на рику праці. Робити прогнозування професій, спеціальностей на майбутнє. Вивчати і враховувати потребу в кадрах на короткострокову і довгострокову перспективу. Підготовку спеціалістів, перепідготовку, профорієнтаційну роботу необхідно пов’язати з конкретними замовленнями підприємств, організацій, установ.

Державні центри зайнятості повинні здійснювати розробку індивідуальних стратегій пошуку робота клієнтам і застосовувати ті форми і методи сприяння працевлаштування, які забезпечують конкретний результат, розширити кількість тих, хто навчається за індивідуальним планом (матері, що мають малолітніх дітей, інваліди та інші).На підставі аналізу, центри зайнятості повинні інформувати органи державної влади, управління освіти, навчальні заклади, батьків, про те які професії сьогодні необхідні, які зарплати мають робітники і службовці різних професій, яких типових помилок припускаються молоді люди, вибираючи свій професійний шлях.

Матеріали моєї роботи можуть бут и використані на уроках правознавства під час вивчення теми «Трудове право», «Права людини» на заняттях факультативного курсу «Права людини», «Ми — громадяни України», під час проведення дискусій, диспутів «круглих столів» по молодіжних проблемах, на уроках історії, економіки.