Право на освіту: законодавство і реальне життя

Без освіти не можна бути успішним н сучасному, перенасиченому інформацією світі, який швидко і не передбачувана змінюється. За роки політичної незалежності кардинальних реформ змісту освіти не сталося. Держава, яка вже не відповідає за надання роботи випускникам, встановлює, як і за радянських часів, стандарти, які детально визначають зміст освіти, навантаження учнів, тощо.

Будь-який заклад, незалежно від форми власності, має надавати освіту відповідно до цих стандартів, які досить часто не відповідають вимогам вітчизняного і міжнародних ринків праці. Освіта продовжує передавати стереотипи, притаманні радянському способу соціальної поведінки. Нездатність забезпечити передачу наступним поколінням навичок життя і робота в умовах ринкової економіки і громадянського суспільства особливо характерні для середньої загальної освіти. Не відповідна ринкам праці освіта дорого коштує суспільству, ос кілі,ки випускники навчальних закладів поповнюють ряди безробітних і потребують подальшої підтримки з боку держави у вигляді перенавчання, або соціальних виплат. Для того, аби освіта покращувала шанси отримати високооплачувану роботу, вона має відповідати вимогам ринку праці і належним чином озброювати людину. Різні експерти називають різні списки цих нових базових вмінь, але частіше серед них згадуються такі: креативне (творче) мислення, вирішення проблем, навички спілкування і комунікації вміння ставити цілі, вміння працювати у команді, вміння вчитися.