Порівняльна характеристика ювенальної системи Франції і України

В наш час великої важливості набуває проблема омолодження злочинності. Безумовно цьому сприяють політичні та економічні негаразди, що склалися в нашій країні. Однак, на мій погляд, не останню роль в цьому процесі, грає таке явище як акселерація підлітків. Позбавлення волі пов’язане з відривом неповнолітніх від родини, а також у зв’язку з тим, що підлітки позбавляються піклування батьків, що має важливе значення в їх життєдіяльності та вихованні. Але політична, соціальна і економічна кризи не дають нашій країні не тільки змінити, але. навіть замінити цей вид покарання. Питання злочинності неповнолітніх є досить гострим і потребує негайного вирішення. Вирішення цієї проблеми, на мій погляд, є досить складним процесом і потребує детального аналізу всього законодавства, що більшою чи меншою мірою торкається неповнолітньої злочинності, з метою виявлення недоліків, які гальмують процес подолання злочинності. Також великою допомогою стане досвід інших країн у ювенальній юстиції.

У наш час в Україні функціонує 11 виховних колоній для неповнолітніх. На початку 2008 року в ній відбували покарання 2825 засуджених. З них 34% до того, як вступили в конфлікт з законом, не працювали і не вчились, а 52% не мали повноцінної опіки га виховання, оскільки є сиротами або належать до неповноцінних сімей. За крадіжки засуджено 43% підлітків, майже 30% ~ за розбій та пограбування, 12% — за навмисне вбивство або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Ці цифри лякають.

Як вихід з цієї ситуації, я звернулась до Французької ювенальної юстиції. Тому на прикладі порівняння спробує знайти вихід з ситуації, яка склалась в Україні. Ознайомившись з роботою Крестовська Н М., к.і.н., доцент кафедри теорії держави і права Одеської національної юридичної академйївона порівнювала Американську і Українську юстиції стосовно неповнолітніх), я вирішила порівняти Французьку і Українську ювенальні юстиції Мої джерела: Карний кодекс України, Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р, Карний кодекс Франції.

Порівнявши ці дві країни я дійшла висновку: ювенальна юстиція у Франції розвинута і знаходиться під контролем, в той час в Україні робляться лише поштовхи до введення діючої ювенальної системи. Головними факторами, які заважають Україні вийти на високий рівень є політична та економічна нестабільність, а також не досить розвинута система каральних заходів стосовно підлітків. Корупція та недосконалість чинного законодавства в нашій країні заважає вирішити проблему злочинності серед неповнолітніх.