Полковник Петро Болбочан: постать на тлі епохи

Біографія полковника Петра Болбочана, на наш погляд, маг багато спільного з історією України періоду визвольних змагань. Обидві вони рясніють тріумфальними перемогами і болючими поразками, серйозними протиріччями і фатальними помилками. Цим і зумовлена актуальність роботи, присвяченої спробі дослідження життя полковника Петра Болбочана.

Син бессарабською священика, закінчивши два класи духовної семінарії, вибирає кар’єру кадрового військового Вчиться у піхотному училищі, під час світової війни хоробро б’ється «за Веру, Царя и Отечество» і. . перетворюється на палкого українського патріота. Одначе, за самовіддане служіння відродженій Батьківщині її провідники «нагороджують» полковника смертним вироком Загибель видатного військового діяча від братніх рук стає провісником краху українських державотворчих зусиль.

Метою нашої роботи є спроба дослідження та вивчення життя полковника Петра Болбочана. Для цього ми поставили перед собою наступні завдання : прослідкувати процес побудови української армії як елемента української держави в період з 1917 по 1919 роки; зібрати та спробувати проаналізувати матеріали щодо життя полковника Петра Болбочана.

В сучасній історіографії ця тема тільки зараз починає вивчатися Дуже важливою роботою є праці В. Сідака, Т. Осташко, Т.Вронської «Полковник Петро Болбачан. Трагедія українського державника», Сідак В. «Національні спецслужби в період Української революції 1917-1921 рр.». Нагаєвський І.. «Історія української держави двадцятого століття».

Новизна нашої роботи полягає в тому, що в ній зроблено спробу дослідити життєвий шлях полковника Петра Болбочана на основі документів, спогадів, матеріалів газет, монографій.