Поховальні обряди Борисівського та Красноярського могильників

Наше завдання полягає у розробленні за допомогою статистичних методів порівняння поховального обряду двох могильників — Борисівського й Червоної Гірки, з метою вивчення їхньої морфологічної близькості.

Порівняльна характеристика між Борисівським та Красногірським могильниками проводиться за фазами :

А — «Конструкція.форма та матеріал»,

 Б — «Підготовка місця поховання»,

В — «Орієнтація кістяка»,

Г — «Супроводиш матеріал»,

 Д — «Ритуальні дії».

Дослідження про зв’язок між поховальними обрядами пам’ятників салтівського кола басейну Сіверського Дінця — Красногірського могильника,й області Північна — Західного Предкавказзя — Борисівського могильника проводиться вперше. Актуальність цієї теми в до що на даний момент ніхто ще не робив подібних порівнянь, тому ця наукова робота буде важливим етапом у вивченні історії хозарів та України.