Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні

Одна з опор демократії — право громадян на місцеве самоврядування.

Саме тут на місцевому рівні людина реалізує свої природні, особисті, соціальні, політичні права, як то — право на життя, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, житло та інші.

Мета роботи — визначити шляхи реформування системи самоврядування в Україні.

Завдання:

  • Дослідити історію місцевого самоврядування;
  • Проаналізувати сучасні моделі місцевого самоврядування; загальні положення українського законодавства про місцеве самоврядування;
  • Розробити поради щодо вдосконалення системи місцевого самоврядування в Україні.

Наукова новизна результатів полягає у тому, що:

  • на відміну від попередніх досліджень, які відраховували початок становлення місцевого самоврядування з епохи середньовіччя, вперше розглянуто історію зародження інституту місцевого самоврядування у стародавньому світі;
  • зроблено висновок, що в Україні запроваджена більш демократична модель місцевого самоврядування, ніж та, що передбачається Європейською хартією місцевого самоврядування;
  • Сподіваюся, що робота стане внеском в загальну справу реформування такого важливого інституту демократії, як право на самоврядування, та допоможе визначити шляхи вдосконалення діяльності Лозівської та Харківської місцевих рад.