Переяславська рада

Актуальність даної теми полягає у тому що на сучасному етапі національного відродження України треба пам’ятати про історичні події які сприяли розвитку духовності та культури українського народу. При написанні даної теми була використана загальна і спеціальна література. Робота складається з вступу, трьох розділів та висновку.

У вступі дається короткий огляд літератури, зокрема Антанович. В «Про козацькі часи на Україні». Гругаевський М.С «Про старі часи на Україні», Карпов Г. «В зашиту Богдана Хмельницького». Визначається мета.

У першому розділі розповідається про найголовніші події, загальну характеристику становища в Україні. Про дипломатичні відносини української козацької держави з Росією, характеристик)’ і зміст посольств, про переговори між двома державами з розповідається у другому розділі. Третій розділ розповідає про підготовку проведення, наслідки самої Переяславської ради, а також зміст та присягу на підданство російському цареві. Закінчується робота висновком, в якому підводиться загальний підсумок всієї Переяславської ради, і оцінка події входження України до складу Російської держави.