Передумови та причини голодомору 1932 — 1933 рр. в Україні

Робота має структуру, відповідну до науково-дослідної роботи і складається зі вступу — двох розділів та висновків. У свою чергу, розділи логічно поділяються на підрозділи, що дозволяє системно викласти матеріал і зробити його легшим для сприйняття. Довідковий апарат роботи складають список використаних джерел та список застосованих скорочень.

У першому розділі зосереджено увагу на передумовах Голодомору 1932 — 1933 рр. на Україні, розглядається питання доцільності виділення саме цих передумов. У другому розділі вивчаються причини Голодомору 1932- 1933 рр. на Україні.

В результаті проведеного дослідження встановлено передумови та основні причини голодомору 1932 — і 933 рр. в Україні, а також обґрунтовано доведено їх справедливість.