Педагогічна діяльність Х.Д. Алчевської на межі XIX — XX століть.

Дана робота присвячена вивченню національного педагогічного спадку та виявленню даного внеску в розбудову української педагогіки знакових особистосте.., зокрема X.Д. Алчевської

В процесі  виконання роботи було вирішено такі питання:

  • погляди на особисту позицію розвитку особистості в дослідженнях Д. Алчевської;
  • визначення ролі її навчально-виховних концепцій
  • соціалізації молодої особистості XIX ст. — поч. XX ст.; . дослідження шляхів формування педагогічних
  • визначення ролі сім’ї Алчевських щодо їхнього внеску в культуру й освіту.
  • розкрити актуальність поглядів X. Д. Алчевської, на місце педагога в системі вдосконалення та розвиток вихованців;
  • всебічно, з урахуванням вимог перехідного процесу, проаналізувати місце і роль методичного центру X. Д. Алчевської в розв’язанні питань розвитку особистості учнів.
  • узагальнити методику формування. засвоєння й творчого використання найбільш цікавих і корисних прийомів та технологій, що постають з дослідження спадщини X Д. Алчевської.

Практичне значення роботи полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані в процесі підготовки узагальнених робіт з біографії, розробки курсів з життя видатних українців у навчальних закладах, розгортання музейних композицій, для краєзнавчої роботи, для шкільних виставок, присвячених історії і культури нашого міста

Таким чином, наявність різнобічних за своїм характером пращ, дає підстави стверджувати, що вклад X. Д. Алчевської як в педагогічне, просвітницьке, так і культурне життя дуже вагомий.