Патентні права: поняття. Зміст та основні напрямки удосконалення їх змісту

Аналіз цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності свідчить про істотні розходження у нормах чинного законодавства України. Це не робить захист патентного права більш ефективним. Скоріше — навпаки. Патентне законодавство України не мас розділу про державне стимулювання винахідництва. Таким чином економічна та матеріальна основи винахідництва в Україні виявилися підірваними.

Краще розроблена система захисту на об’єкти патентної власності у США, яка може знайти використання в Україні.

В процесі виконання роботи було вирішено такі основні питання:

  • проаналізовано базу захисту патентного законодавства України;
  • запропоновано створення структурного підрозділу на підприємствах ;
  • виявлено недоліки у захисті патентних прав в Україні;
  • запропоновано державне стимулювання винахідництва;
  • розглянуто механізм захисту патентних законодавств в Україні.

З метою поглибленого дослідження чинної системи державного управління промисловою власністю, а також виявлення її характерних рис та тенденцій розвитку, здійснено аналіз, напрямки якого дали змогу охопити більшість елементів досліджуваної системи:

  • правове забезпечення;
  • фінансове забезпечення;
  • інфраструктурне забезпечення:
  • інформаційне забезпечення;
  • стимулювання творчої діяльності і пов’язаної з відповідальності за її ефективність.

Структурний підрозділ дозволить забезпечити професійне керування процес створення і використання об’єктів інтелектуальної власності, а також надасть можливість орієнтуватися в досить бурхливих змінах законодавства, зокрема, в сфері інтелектуальної власності. впровадження на підприємстві нових технологій сприяє створенню конкурентоспроможної продукції, яка може бути основою інноваційної о проекту це дозволить підприємству забезпечити ефективне функціонування в режимі інноваційної діяльності.

Запропонована система допоможе усунути деякі прогалини у сфері патентної власності та прискорити науково-технічний розвиток країни.