Оцінка вітроенергетичного потенціалу Полтавської області

Мета роботи — оцінити вітроенергетичний потенціал Полтавської області та визначити територій найбільш придатні для розміщення ВЕУ.

Виходячи з мети, задачами роботи є:

— зробити загальний огляд стану розвитку вітроенергетики в Україні та визначити його основні тенденції;

— провести просторово-часовий аналіз кліматичних умов Полтавської області на предмет розміщення ВЕУ;

— розрахувати середні багаторічні значення швидкості вітру на різних відносних висотах та побудувати карти вирового потенціалу;

— обчислити потенціал виробітку електроенергії та побудувати карти потенціалу вироблення енергії;

— спробувати спрогнозувати деякі потенційні негативні впливи на стан довкілля Полтавської області та розміщення ВЕУ (вітроенергетичних установок).

Вітроенергетичний потенціал як України в цілому, так і Полтавської області зокрема, загалом досліджений мало. Перед проектуванням та будівництвом майданчиків під розміщення ВЕУ мають бути проведені летальні дослідження метеорологічних умов тієї чи іншої території Однак, на самому початку досліджень необхідно провести більш детальну оцінку вітроенергетичного потенціалу досліджуваної території на предмет визначення ділянок, придатних для розміщення ВЕУ Для Полтавщини така оцінка проводиться чи не вперше, у цьому і полягає новизна проведеного дослідження

Для отримання повної картини напрямків, швидкостей вітру в межах Полтавської області були оброблені щомісячні звіти метеорологічних станцій розташованих на території області. Показники, представлені в роботі, вказують на те, що зі збільшенням висоти вплив підстеляючої поверхні поступово нівелюється, що значно розширює райони можливого будування ВЕС та підвищує ефективність роботи однієї окремо взятої установки.

У роботі представлені карти потенціалів виробництва енергії вітровими агрегатами з Діаметром ротору 48 м на висотах 18 м, 25 м, 50 м, 100 м. Масштаб карт 1:150000. У Дослідженні дана оцінка потенційного впливу будівництва вітрових електростанцій (ВЕС) на Довкілля Полтавщини. Існує думка, що вироблення електроенергії за рахунок енергії вітру являє собою абсолютно екологічно «чистий» варіант. Це не зовсім правильно, тому що Джерела енергії мають принципово інший спектр впливу на навколишнє середовище порівняно з традиційними енергетичними установками

Вітряні електростанції, як і інші альтернативні джерела енергії, мають низку переваг перед традиційними джерелами енергії У вітряній електростанції на вході подається природна енергія (енергія вітру), а не речовина. У ВЕС природна енергія перетворюється безпосередньо на електричну, що значно зменшує побічні наслідки функціонування станції; На виході із системи одержується майже виключно електроенергія. Але вітрові електростанції все ж таки впливають на навколишнє середовище, хоча це не хімічні й не плові забруднення. До впливів ВЕС зазвичай відносять шумове забруднення, візуальний вплив, вплив па тварин, заняття земель, перешкоджання телесигналів.

Отже, з огляду на темпи зростання й популярності, якої набуває вітроенергетика світі неважко здогадатися, що у найближчому майбутньому цей невичерпний, екологічно чистий природний ресурс закріпиться в енергетичному комплексі України і складе конкуренцію звичайному для нас викопному паливу.