Освіта на Дворічанщині

Необхідність написання цієї роботи підштовхнули суперечності між станом освіти і навчанням в школах району та більш широкого розкриття історії нашого краю, адже це сприяє розширенню світогляду, вихованню патріотизму, баченню завдань молодого покоління в сфері освіти За мету було поставлено: проаналізувати наукову літературу та архівні дані визначити етапи розвитку освіти на Дворічанщині на основі науково-історичних робіт та краєзнавчого матеріалу.

Розвиток освіти на Дворічанщині можна розділити на етапи:

1)         освіта  на Дворічанщині з XVII ст. по 1917 р;

2)         освіта  за радянських часів;

3)         освіта за роки незалежності України.

До 1785 року школа в Дворічній була лише одна З 1835 р У селищі було відкрито однокласне училище з одним учителем На початку XX ст.. з’явилося Земське однокласне училище. На межі XIX і XX століть на всій Дворічанщині вже був ряд церковно-приходських училищ Вчителями при школах були вихідці з міської інтелігенції, дяки, священики або ж ЇХНІ діти. Дія свого часу школи, які відкривалися на Дворічанщині були корисними для Українського народу. За радянських часів великого значення надавалося охопленню навчанням всіх дітей шкільного піку. Склад вчителів змінився. Це були вихідці з селянства, робітників та інтелігенції. Навчання було кероване комуністичною ідеологією.

Період з 1941 року характеризується як період зміни історичної формації. Освіта на Дворічанщині, як галузь, оснувавши виключно на бюджетні кошти, зазнала великих втрат і основним завданням перед освітою, поруч з традиційним завданням, с гало зберегти навчально-матеріальну базу в умовах економічного розвалу і фінансового голоду

Поряд з культурою матеріальною, всіма галузями господарства на Дворічаншині. що зростали , розвивалася також і духовна культура, безпосередньо — освіта

Проблеми в сфері освіти на Дворічаншині будуть розв’язані тільки тоді, коли уряд України буде зацікавлений у цивілізованому , прогресивному прийдешньому поколінні.