Особливості соціалізації молоді

У сучасних умовах державотворення важливе місце посідає молодь. У роботі розглянуто мигання соціального становлення молоді протягом життя, а саме професійне самовизначення молоді, формування здорового способу життя молоді, вивчення цінностей молоді.

У Безлюдівському юридичному ліцеї особлива увага приділяється питанню вибору професії, формування навичок ефективного спілкування учнів. Саме це і обумовило вибір теми дослідження «Проблеми соціалізації молоді». Молодь займає важливе місце у суспільстві, може впливати на вирішення різних соціальних проблем, тому важливо вже у підлітковому та юнацькому віці сформувати відповідальне ставлення до інших.

Слід зазначити, що у сучасному суспільстві молодь зустрічається з багатьма проблемами: наркоманія, СНІД, відсутність можливості купити квартиру. Усе це сприяє тому, що більшість молодих людей відчувають розчарування у житті, не проявляють активності, зацікавленості, готовності до пошуку засобів власного розвитку та самовдосконалення. Тому дуже важливо сформувати позитивне ставлення молоді до життя, навчаючи своїх однолітків та молодших дітей навичкам ефективної взаємодії з дорослими, адекватному професійному вибору. Окрім цього, можна звернути увагу молоді на формування здорового способу життя, починаючи з школи. Отже, проблема соціалізації молоді є актуальною, про що свідчать чисельні дослідження цінностей молодого покоління.

У роботі розглянуто проблеми соціалізації молоді, вплив різних факторів на формування особистості молодої людини, її професійне самовизначення, а також висвітлено ефективні засоби роботи з учнями з ліцеї, які сприяють формуванню адекватної самооцінки у молодого покоління та попереджають від виливу негативних явищ на психіку молодої людини.