Особливості населення Харківської області

Тема населення є дуже актуальною в наш час, бо в умовах демографічної кризи його вивчення є дуже важливим.

В області проживає 2,779 млн. чоловік, найнаселеніших областей України. Більше людей проживає лише

Дніпропетровській областях. За останні роки населення Харківської області зменіпил°с майже на 12%. Треба визнати, що це негативне явище, але в останній час збільшувалась народжуваність (8,9%), смертність же не змінилась(16,2%), тобто є надія, що діяльності нашого уряду, який надає допомогу породіллям, поліпшиться демографічна ситуація.

І в містах і в селах жінок значно більше, ніж чоловіків, (54 до 46%) адже середня тривалість життя у чоловіків — 59 років, а у жінок — 72 роки. Чоловіки частіше працюють на безпечних роботах, опиняються в криміногенних ситуаціях, більш схильні до шкідливих звичок. У віковому складі переважають особи працездатного віку. Дуже багато осіб старше 60 і мало осіб до 14 років.

За останні роки змінився національний склад населення області, у відсотковому відношенні зросла кількість українців, вірмен, грузинів, тощо. Зменшилась кількість білорусів, євреїв, азербайджанців,греків, болгар внаслідок зовнішніх міграцій. Сальдо міграції зменшується і у 2006 році склало 4,6%.

Густота населення зменшилась із 100 чол/км2 до 90 чол/км2, а співвідношення міського і сільського населення майже не змінилось. Рівень урбанізації складає 79,49%.

Найбільше зайшло у таких сферах, як промисловість, освіта та охорона здоров’я . Великі зміни відбулись в структурі зайнятості трудових ресурсів — знатно зменшилась кількість робітників в промисловості, а зросла в таких галузях, як фінансова діяльність,операції з нерухомістю, торгівля, будівництво, тощо.