Особливості населення Харківської області

Тема населення є дуже актуальною в наш час, бо в у мовах демографічної кризи його вивчення є дуже важливим.

В області проживає 2,7 млн. осіб. Харківська область — одна з найнаселеніших областей України. Більше людей проживає в Донецькій та Дніпропетровській областях. За останні роки населення Харківської області зменшилось більш ніж на 100 тис, це негативне явище, але в останній час збільшилась народжуваність (9,8 %), смертність же залишилась на тому ж рівні (16,3 %), тобто є надія, що завдяки діяльності нашого уряду який надає допомогу породіллям, поліпшиться демографічна ситуація.

І в містах і в селах жінок значно більше, ніж чоловіків, (54 до 46%) адже середня тривалість життя у чоловіків — 5і) років, а у жінок — 72 роки. Чоловіки частіше працюють на не безпечніших роботах, опиняються в криміногенних ситуаціях, більш схильні до шкідливих звичок. У віковому складі переважають особи працездатного віку. Дуже багато осіб старше 60 і мало осіб до 14 років.

За останні роки змінився національний склад населення області. У відсотковому відношенні зросла кількість українців, вірмен, грузинів, тощо. Зменшилась кількість росіян, білорусів, євреїв, азербайджанців, греків, болгар внаслідок зовнішніх міграцій. Сальдо міграції знову почато збільшуватися і у 2007 році склало 7,2%. Густота населення зменшилась із 100 чол/км до 90 чол/км. З співвідношення міського і сільського населення майже не змінилось. Рівень урбанізації складає 79,72%.

Найбільше зайнято у таких сферах, як промисловість, освіта та охорона здоров’я. Нажаль останнім часом наша країна і Харківська область, як її складова потрапили в економічну кризу, яка в першу чергу відображається на трудових ресурсах і їх розподілі. За новою інформацією ми бачимо, що майже 80% компаній зачепили криза. Особливо впливає таке положення на такі сфери економіки, як фінансові послуги, нерухомість та будівництво, металургію та на видобувну промисловість. Підприємства цих та інших сфер почали звільняти працівників, ідо дуже різко збільшило кількість безробітних. Нажаль офіційних даних ми поки що не магмо але за прогнозами експертів рівень безробіття збільшиться в З рази і в січні 2009 року становитиме 7-8%.

Така ситуація в області змінює тези моєї минулорічної роботи. Якщо в минулому році ми загострювали питання на майбутньому дефіциті трудових ресурсів, то зараз ця тема вже не актуальною, через різке скорочення кількості робочих місць. Не дивлячись на постаріння населення, при збереженні цієї ситуації трудових ресурсів буде вистачати і навіть пропозиція буде значно перевищувати попит. Крім того, повертаються с закордону наші заробітчани. Але перед нами тоді постає інша проблема — проблема безробіття. Тому перед урядом встає конкретна задача — треба виходити з економічної кризи та долати її наслідки що поверне робочі місця.