Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх правопорушників в Україні

Вибір теми наукової роботи зумовлений тим, що в наш час збільшилась кількість правопорушень, які скоюються неповнолітніми, отже актуальність роботи полягає в тому, щоб дослідити причини правопорушень серед неповнолітніх, які види відповідальності вони будуть нести за скоєні правопорушення, в нашому місті.

Ця тема приваблює багатьох дослідників, але й мені захотілося зробити свій внесок в вивчення цього питання.

Тема роботи передбачає вирішення таких завдань:

  • дослідити причини правопорушень неповнолітніх, використовуючи місцевий матеріал;
  • також особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх правопорушників;
  • ознайомлення з дослідженнями однолітків.

Обрану тему я вважаю актуальною, бо Україна, ставши на шлях формування правової держави та громадянського суспільства, повинна більше піклуватися про своє майбутнє, створювати умови для всебічного розвитку підростаючого покоління.

Оскільки робота є науково-дослідницькою, то її практичне й теоретичне значення полягає в тому, що нею можуть скористатися як вчителі, так і учні, щоб познайомитися та поглибити свої знання з основ правознавства; також її можна використовувати і в виховній роботі на виховних годинах.

Треба сказати, що ця тема привертала до себе увагу, її досліджували і вивчали — Бурдін В. М. Ю Бажанов М.І., Сташиса В.В., Тація В.Я., Степанюк А.Х., Маляренко В.Кройтор В.Л., Євко В.Ю., Руслова Л., та багато інших .

Структура роботи складається зі вступу, 3-х розділів, списку використаної літератури, графіків , обсяг роботи становить — 34 ст. основного тесту, загальній обсяг складає:

У 1-ому розділі висвітлені причини правопорушень серед неповнолітніх. У ІІ-ому розділі звертаються увага на покарання, які застосовуються до неповнолітніх.

ІІІ-й розділ присвячений особливостям звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування.

Висновки логічно доводять актуальність, мету та наукову новизну роботи. Основними результатами наукової роботи є:

  • розкриття причин правопорушень серед неповнолітніх;
  • виявлення особливостей покарання неповнолітніх в Україні;
  • те, що мої однолітки, спілкуючись зі мною, дізнались не тільки про причини правопорушень, але й про ті види покарання , які застосовуються до неповнолітніх правопорушників.