Особливості голокосту в Україні

Мета дослідження:

  1. розглянути, як будувалися україно-єврейські стосунки в контексті історії голокосту.
  2. розглянути проблему колаборації та роль у цьому іудо-більшовизму, з’ясувати, чому Голокост Президент України назвав трагедією України з розстріляним єврейським серцем

Наукова новизна одержаних результатів:

  • вивчення нових джерел, які характеризуються високим степенем достовірності;
  • до сьогодні мало дослідженні деякі стереотипи, питання україно-єврейських відносин.

Актуальність теми зумовлюється наступними чинниками:

  •  незважаючи на велику кількість історичних досліджень присвячених Великій Вітчизняній війні, названа проблема недостатньо розглянута українськими істориками;
  • наявність діаметрально протилежних поглядів; від спроб применшити розміри колаборації, до тотального звинувачення українців у колаборації.