Орнамент Салтівської культури

Орнамент є важливим історичним джерелом, він може і повинен бути використані при вирішенні будь яких історичних запитань або проблем.

Мета роботи полягала у розгляданні орнаментальних мотивів (зображень) на виробах Салтівської культури у часи VIII XX ст.. Досліджувалися мотиви:

1)         орнаменти на художньому металі ;

2)         лотос у рослинному орнаменті

Результати досліджень. Після проробленої роботи ми зрозуміли що орнамент може і повинен бути використаний при вирішенні будь яких історичних запитань або проблем, порівнюючи деталі зображення з інформацією письмових джерел, ми можемо зрозуміти які події і в який час відбувалися, а також то стало їх причинами. У дослідженні предметів прикладного мистецтва особливо багато надій покладається на вивчення орнаментики будучи цілісною образотворчою структурою, побудованою на основі ритміки повторюваної композиції, створюючи шляхом симетричних перетворень мотиви орнаменту. Мотиви розрізняються по мірі складності. У створенні найбільш складних мотивів орнаменту, вторинних за походженням, велику роль грають процеси комбінаторного характеру. З’єднання різного виду зливання і розділення. Всі ці явища піддаються формалізованому опису, обліку і аналізу.