Організація надання екскурсійних послуг на туристських: підприємствах

Мета: визначення основних функціональних напрямків роботи з організації надання екскурсійних послуг на туристському підприємстві.

Завдання: Проаналізувати основні положення екскурсійної теорії й методики Вивчити діяльності екскурсійних підприємств на ринку туристських послуг. Провести аналіз господарської діяльності ТОВ «Д-Тур». Визначити основні функціональні напрямки й сутність роботи з організації надання екскурсійних послуг на туристському підприємстві. Скласти програму екскурсій для Харкова та Харківської області.

Екскурсійна теорія — це загальна сума теоретичних положень, які є основою екскурсійної справи, визначає головні напрямки його розвитку й удосконалювання; це сукупність понять: функції екскурсії, її основні ознаки й аспекти; особливості показу й розповіді; екскурсійний метод; класифікація екскурсій; диференційований підхід до екскурсійного обслуговування; методологія й методика; елементи екскурсійної педагогіки й логіки; основ професійної майстерності екскурсовода.

  1. У результаті аналізу діяльності ринку екскурсійних послуг Харківського регіону для ТОВ «Д-Тур» рекомендується сформувати мінімальний для першого етапу діяльності пакет екскурсійних пропозицій: Оглядова екскурсія по Харкову; Святогірська Свято-Успеиська Лавра; Чугуїв — батьківщина І.Ю. Рєпіна; Храми Харкова; Харків у роки Великої Вітчизняної Війни. Всі ці екскурсії є найбільш популярними й користуються стабільно високим попитом у споживачів. Для зайняття своєї власної ніші для ТОВ «Д- Тур» пропонується розробка ексклюзивної пропозиції — екскурсії на тему «Вулиця Полтавський шлях — сторінки історії відомі й невідомі». Створення екскурсії є частиною виробничого процесу підприємства. Методика створення екскурсій досить докладно описана, і на підставі різних літературних джерел був складений план роботи зі створення екскурсії, який передбачає 15 основних етапів, усі з яких були пройдені. Тобто фактично розроблена вся необхідна документація по темі екскурсії «Вулиця Полтавський шлях — сторінки історії відомі і невідомі», включаючи методичну розробку, контрольний текст, матеріали портфеля екскурсовода. Екскурсія має два варіанта виконання, що робить її привабливою для різних іруп екскурсантів.

Складання розробки екскурсій в Харківському регіоні були виконані такі етапи роботи:

  1. 3бір інформації. Для цього була зібрана інформація із пропозицій екскурсійного обслуговування серед провідних туристських підприємств регіону. Вся інформація для аналізу була взята з офіційних прайс — листів підприємств доступних у вільному режимі — усього 18, у трьох відомих на ринку підприємствах у такій інформації було відмовлено, крім того не враховувалися організації, які займаються екскурсійною діяльністю на непостійній основі й мають негативну репутацію. Таким чином, вибірку в 18 підприємств можна вважати достовірної й достатньої для даного рівня дослідження.

Всі зібрані матеріали були об’єднані у зведену таблицю яка відображає тематику основних екскурсій, їхній основний зміст, вартість, а також інформацію про підприємства їх що надають.

На підставі отриманих відомостей визначилися, що на території Харківського регіону проводяться екскурсії по 26 основним тематичних напрямках.