Охорона та захист прав інтелектуальної власності на сорти рослин

Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, зміцнення ринкових засад в економічному житті держави, а відтак — посилення конкуренції на ринку сортів рослин — все це сприяло розвитку правовідносин у сфері інтелектуальної власності на сорти рослин та відповідно реформуванню нормативно-правової бази, що регулює ці відносини.

Незважаючи на помітний прогрес, досягнутий останніми роками у сфері законодавчого забезпечення правової охорони інтелектуальної власності, на мою думку, її недосконалість все ще є одним з чинників, який перешкоджає створенню в Україні ефективної системи охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Закони України щодо окремих об’єктів права інтелектуальної власності на сьогодні залишаються не приведені у відповідність із Цивільним кодексом України , що негативно впливає на захист прав інтелектуальної власності.

Залишається незадовільним стан виконання вимог законів у сфері права інтелектуальної власності та високим — рівень порушень зазначеного права.

У листопаді 2006 року вийшов Закон України ,,Про внесення змін до Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» який був спрямований на усунення неоднозначного застосування однотипних правових норм, що містяться у різних нормативно-правових актах, пов’язаних з провадженнями державної реєстрації сортів  рослин та прав на них.

Не зважаючи на такі позитивні зміни в законодавстві щодо охорони і захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин, стан інтелектуальної діяльності в ІОБ УААН залишається незадовільним. Проблеми, що виникають в процесі отримання 2 роялті залишаються не вирішеними. Також негативним є той факт. що у 2006 році в ЮБ УААН було укладено відносно невелику кількість ліцензійних угод, що в свою чергу призводить до зменшення обсягів виробництва насіння овочевих і баштанних рослин вітчизняної селекції.

Дана робота була націлена на виявлення проблем з питань охорони і захисту прав інтелектуальної власності на сорти рослин, вирішення яких сприятиме подальшому розвитку та якісному вдосконаленню системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, прискоренню економічного розвитку і підвищенню міжнародного іміджу нашої держави.

Підводячи підсумки, є всі підстави вважати, що національна нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно розвивається та удосконалюється. Але не потрібно нехтувати проблемами, що склалися в системі охорони і захисту прав інтелектуальної власності на сорта рослин.