Образи фантастичних істот у мистецтві скіфської доби

Скіфський звіриний стиль — третій, і найбільш абстрактний елемент так званої «скіфської тріади», був постійним об’єктом вивчення дослідників. Численні образи цього Мистецтва, як правило, розділяють на гри групи — зображення хижаків, травоїдних тварин і фантастичних істот. Остання група зображень тривалий час була відсутня на предметах, що походять з пам’ятників скіфського часу сіверськодонепького регіону. Лише в останні роки вдалося отримати невелику вибірку подібних предметів. Саме вони стали об’єктом даної роботи.

Джерельну базу дослідження склали поховальні комплекси пісочинського курганного могильника скіфського часу. В роботі докладно описується шість курганів, при розкопках були знайдені речі з зображенням фантастичних істот.

Образи «зміспогої башпі», гіпокампа, грифона та сфінкса були розглянуті в другому розділі їх зображення зустрічаються на золотих пластинах, сережках, бляшках, медальйонах а також на кінській збруї Використовувалися ці речі, скоріш за все в ритуальних цілях.

Слід замітити, що час поширення подібних образів в середовищі сіверсько-донецьких племен співпадає з періодом найбільшого проникнення окремих елементів степної культури в місцеве середовище і може бути додатковим свідченням тісних контактів населення обох регіонів в ІV ст. до н е.