Національно-визвольна війна чи українська національна революція

У середині XVII ст. к українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, що не тільки кардинально змінив хід національної історії, а суттєво вплинув на геополітичний розвиток усіє Європи.

На жаль, серед істориків лосі немає одностайності стосовно питань типології, хронологічних меж та періодизації боротьби, що розпочалася 1648 р. У науковій та навчальній літературі, опікуючи цей народний виступ, найчастіше вживають три терміни «повстання» (козацьке, народне, українське, селянське), «війна» (козацька, селянська, громадянська, польсько-козацька, визвольна, національно-визвольна) та «революція» (козацька, буржуазна, національна, національно-визвольна, українська). Такий широкий оцінний спектр, очевидно, пов’язаний з там. що доба широкомасштабної національно — визвольної боротьби середини XVII ст.. в українських землях складалася з неоднакових за тривалістю та змістом періодів, в межах яких домінувала то одна, то інша тенденція. Саме її» особливість національно-визвольних змагань певною мірою і зумовила таку розбіжність термінології.

Зауважимо, що розбіжність відносну, оскільки між поняттями «повстання», «війна», «революція» у контексті полій XVII ст. існує не протиріччя, а глибинний зв’язок Народне повстання, яке розпочалося 1648 р. охопивши більшу частину території та населення України, незабаром переросло у визвольну війну, а війна, зумовивши докорінні зміни в суспільному розвитку — в національну революцію. З огляду на це «Українська національна революція» є саме тим узагальнюючим терміном, який адекватно відображає суть, масштаби, зміст та форми боротьби цієї доби. Аргументами на користь терміна «Українська національна революція» є її революційні зрушення, які відбулися в житті українського суспільства в середині та другій половині XVI ст. утворення та розбудова Української національної держави:

  • встановлення нових кордонів га поступове формування державної території: радикальні зміни станової ієрархії прихід до вершин влади національної за складом козацької старшини.
  • скасування кріпосного права, завоювання селянами особистої свободи; ліквідація великої земельної власності польських та ополячених українських феодалів і утвердження дрібної (фермерського гину) козацької власності па землю;
  • визволення українських міст з під влади короля, магнатів, шляхти, католицького духовенства;
  • втягнення в орбіту соціальних змін абсолютної більшості населення, всіх суспільних станів та верств, що проживали в українських землях.