Національні та міжнародні гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні

Для людини є дуже важливими гарантії прав і свобод та доступний і ефективний механізм їх захисту як на національному, так і за допомогою міжнародних установ. Без реального забезпечення прав і свобод навряд чи найближчим часом нам відкриють двері наші європейські сусіди. Тому у цьому дослідженні автор ставить ціль — дослідити конституційні гарантії прав та свобод людини і громадянина та механізми їх реалізації в Україні та міжнародному рівні.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у спробі вперше здійснити комплексне наукове дослідження конституційних гарантій прав та свобод людини і громадянина та механізму їх реалізації як на національному, так й міжнародному рівні. Гарантії прав і свобод людини можна умовно розділити на міжнародні, та національні. Аналіз національних гарантій прав і свобод дозволяє зробити наступні висновки Конституційні права і свободи, визначені розділом 3 Конституції України, досить повною мірою відповідають міжнародним стандартам. Проте, права і свободи людини повною мірою не реалізуються, значного вдосконалення потребують механізми та процедури їх захисту. Закріплення прав і свобод, а також їх гарантій навіть у нормативно-правовому акті найвищої юридичної сили ще не є указником їх реального дотримання (виконання), оскільки самі правові норми без адекватних механізмів їх реалізації не здатні гарантувати прав громадян. Такі механізми повинні посередньо включати засоби стимулювання реалізації прав і свобод, у тому числі створення за яких закріплені права можуть реально належати конкретній особі та вільно нею використовуватись.