Нарис з історії Близнюківщини

Історія — це сукупність ланок життя та діяльності багатьох поколінь у ланцюгу розвитку суспільства. Поколінь далекого та недавнього минулого, сьогодення та прийдешнього майбутнього.

У пропонованій праці представлені життя та розвиток не великого регіону на Харківщині — Близнюківського району: Дослідження викладене у вигляді художньо — публіцистичного твору в якому автор зробив спробу викласти зібрані ним матеріали узагальнивши відомі факти й доповнивши їх живими спогадами очевидців. Такий підхід, на думку автора, дає більше можливостей аналізувати, порівнювати, зіставляти, робити власні висновки, а також створює підґрунтя для продовження вивчення історії краю.

В процесі дослідження історії Близнюківщини було вивчено такі питання:

• проведене дослідження вказало на не достатню вивченість проблеми і потребує більш глибокого, фундаментального вивчення архівних матеріалів щодо історії Близнюківщини;

  • під час розкопок проведених в 70-х роках було знайдено кургани у селах Верхня Самара, Добровілля, Криштопівка, Роздолівка та деяких інших селах, а також знаряддя праці кочових племен. У селі Семенівка знайдено голову кам’яної баби, що свідчить про язичницькі вірування кочовиків. Також у Верхній Самарі знайдено фрагменти кісток мамонта;
  • одне з найдавніших і перших поселень на території Близнюківського району — село Добровілля;
  • масове заселення території Близнюківського району припадає на XIX — початок XX ст.;
  • перша згадка про поселення на території селища Близнюки — у документах 1863р.;
  • історія Близнюків тісно пов’язана з будівництвом Курсько — Харківської — Азовської залізниці, яка почалася навесні 1868 р.;
  • жителі Близнюківщини приймали активну участь в революційних подіях 1905 р.;
  • становлення Радянської влади не було сприйняте однозначно місцевим населенням;
  • під час Великої Вітчизняної війни на території району діяли підпільні організації;
  • в період з 1945 — 1991 р.р. район було розформовано, а потім знову відновлено, соціально — економічний розвиток не відрізнявся від інших регіонів;

Близнюківщини виростила не мало діячів державного масштабу Безсумнівно, пропоноване дослідження не претендує на повноту охоплення і всебічність висвітлення життєдіяльності Близнкжівщини. Проведене дослідження вказало на не достатню вивченість проблеми і потребує більш глибокого, фундаментального вивчення архівних матеріалів щодо історії Близнюківщини. В останньому розділі роботи окремо наводяться імена видатних особистостей, яких виростила Близнюківщина і їх діяльність та внесок в розвиток не тільки регіону, а й України, потребує детальнішого вивчення. Проте сподіваємось, що підготовлена робота стане у пригоді вчителеві і школяру, всім, хто не байдужий до історії Рідного краю та людей, які її творили і творять.