Можливості Камямського полігону по проведенню навчальної екскурсії

Геологічна краєзнавча екскурсія в район Камянського геологічного полігону може принести значну користь як окремим учням, так і краєзнавчим гурткам в цілому, тому що вивчення Кам’янських відслонень дозволяє їм ознайомитись:

 • з осадовими гірськими породами — гравієм, пісками, гравелітами, пісковиками, ааевролітами, глинами, суглинками та різноманітними вапняками;
 • із скам’янілими рештками пізньоюрських морських тварин — молюсків, коралі .. морських їжаків тощо;
 • відкладами різного віку ~ юрської системи і кайнозоєм; горизонтальним і похилим заляганням гірських порід; кутовою незгідністю між юрою та кайнозоєм:
 • викладами лагунними та континентальними і їх зміною внаслідок вертикальних коливальних рухів,
 • плоским і горбистим рівнинним рельєфом; з роботою текучих вод; зсувами,
 • процесами вивітрювання,
 • протиерозійними заходами,
 • гравієм і вапняками як корисними копалинами

Досвід роботи нашого гуртка показує, що під час проведення екскурсії школярі здобувають ряд цінних знань і навиків. Серед них, зокрема, такі:

 1. Вихованці навчаються відбирати, зберігати та правильно підписувати геологічні та палеонтологічні зразки.
 2. Вихованці оволодівають навиками пошуку та розпізнавання скам’янілих решток рослин і тварин з метою в подальшому створення палеонтологічної колекції.
 3. Екскурсія підвищує зацікавленість дітей вивченням географії та геології рідного краю, дає належний матеріал для учнівської науково-дослідницької роботи в майбутньому.

4.Зразки гірських порід та закам’янілих решток можуть стати основою для створення геолого-палеонтологічної експозиції кабінету краєзнавчого гуртка Палацу, зокрема, у нашому Палаці після екскурсії на Кам нський геологічний полігон під час роботи з археологічній експедиції влітку цього року, було оформлено окрему вітрину, де представлені зразки основних порід названої місцевості та типові скам’янілості. Експонати, зібрані на території Камянських відслонень використовуються керівниками краєзнавчих гуртків при вивченні різних навчальних курсів. Особливе значення має дана експозиція при вивченні геологічної будови та історії формування рельєфу своєї області. Вивчаючи представлені експонати колекції, вихованці можуть наочно переконатись в змінності рельєфу і клімату у часі. Про перше говорять скам’янілі рештки григоній, морських їжаків про друге — рештки коралів — жителів теплих вод. Палеонтологічні матеріали також дооре допомагають при вивченні теми «Геологія та археологія».

Як наочний матеріал, гірські породи Кам’янського геологічного полігону незамінні при підготовці к обласному конкурсу юних мінералогів та обласної геологічної олімпіади. Також Кам’янський полігон дає змогу створити наочні посібники, які дозволяють поєднати сучасне залягання гірських порід із палеогеографічними умовами. Багатий матеріал для аналізу дає порівняння гірська порід Камянського полігону з гірськими породами своєї місцевості.

Все вище зазначене дає підставу стверджувати, що екскурсія на Кам’янські відслонення значно поглиблює знання і уміння як тих гуртківців, що брали у ній безпосередню участь, так і тих, хто вивчає експонати, здобуті на території Камянського геологічного полігону, в камеральних умовах.