Молодіжно-волонтерський рух як фактор соціальної активності молоді

Із набуттям Україною незалежності наше суспільство перейшло на новий етап свого економічного, соціального і політичного розвитку. В перехідний час змінюється роль людини в суспільстві, яка стає активним його діячем. Активну роль у суспільстві починає відігравати молодь, включаючись у політичну діяльність-молодіжні рухи і організації. Чому тема наукового дослідження є актуальною. Привернути увагу молодої людини до проблем суспільства . Волонтерський рух — молодіжний рух. який ставить перед собою мету залучення молоді до суспільного життя.

Структура роботи складається зі вступу, 2-х розділів,висновків,списку наукової літератури. Загальний обсяг роботи — 37 сторінок.

1-ий розділ висвітлює історію молодіжного, зокрема волонтерського руху на Україні. Дається історія слова «волонтер», мета діяльності волонтерів. Розглядаються також питання і про молодіжну політику держави, яка повинна підгримувати молодь в її діяльності. В ІІ-ому розділі розказується про розвиток волонтерського руху в Лозовій. На сторінках роботи простежується спроба узагальнити і систематизувати матеріали з молодіжно-волонтерського руху в Лозовій, учасником якого є автор. Основними результатами цієї наукової роботи є:

  • те, що мої однолітки, спілкуючись зі мною, дізналися про визначення слова «волонтер», коли і де воно вперше з’явилось;
  • те, що я узагальнила і систематизувала матеріали по волонтерському руху,
  • те, що я розглянула проблему залучення молоді до активного суспільного житія Таким чином, можна зробити висновок, що волонтерський рух — це можливість
  • залучення молоді до активного суспільного життя, до вирішення проблем, які є в суспільстві — наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління та інші.

Дана робота є внеском в дослідження цієї теми.