Мода в молодіжних субкультурах

Рішення щодо вибору одягу концентрується навколо вибору його застосування. Молоді люди не хочуть бути схожими на інших, але при цьому, самі того не підозрюючи або свідомо, виявляються однаковими у своїй групі, компанії, гублять індивідуальність, особистісну неповторність. Прикладом групового стереотипу є мода з відсутністю індивідуальності. Найбільш яскраво групові стереотипи проявляються в неформальних молодіжних об’єднаннях. Мода й різні символи стають знаками прилучення до своїх, щоб не почувати себе другосортним, знедоленим.

Самовираження молоді характеризує прагнення до емоційно-морального самоствердження поряд з пошуками розважального змісту під впливом групових стереотипних відносин, інтересів, установок, ціннісних орієнтацій.

Мета роботи:

Виявити відношення сучасного підлітка до молодіжних субкультур як модного явища у молодіжній культурі, визначити відношення до їх одягу як засобу презентації соціального статусу та інструменту свого самовираження.

Гіпотеза:

Основним фактором, який впливає на вибір одягу, є процес самовираження особистості.

Для досягнення мети та перевірки гіпотези було визначено такі завдання:

1.Виявити відношення підлітків і молоді до одягу взагалі, до одягу окремих субкультур.

  1. Виробити прийоми, що допоможуть підліткам визначити відношення до модного одягу як засобу самовираження, що впливає на характер його й обсяг попиту серед підлітків і молоді

Завдання дослідження.

1) дослідити, що впливає на вибір одягу як засобу самовираження виявити основні фактори, що впливають на вибір одягу щодо його призначення;

2) довідатися про причини що приваблюють сучасних підлітків до субкультур обставини, що перешкоджають вибору на користь національного одягу;

4) знайти залежність вибору одягу від соціального статусу.

Об’єкт дослідження — процес самовираження підлітків та молоді шкільного віку в модному одязі як соціальному явищі.

Предмет дослідження — фактори, що впливають на вибір модного одягу як засобу самовираження — вік;- освіта; — соціальний статус;- соціум.

Наукова розробленість.

Проблеми молоді, молодіжної моди та споживання є актуальними. Наприклад, у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна цю проблему вивчають Л.Г.Сокурянська, А.Г.Слободянюк. Розробленість даної проблеми, яка пов’язана з підлітками та молоддю шкільного віку, особливо у Харківському регіоні потребує окремого вивчення. Висновки:

1 Молодь віддає перевагу багатофункціональному одягу

2 Результати показують, що погляди підлітків не схожі, але більшість вважає, що одяг не є відбитком соціального статусу.

  1. Одяг є засобом самовираження сучасної молоді.
  2. На даному етапі розвитку молодіжної культури, коли офіціальна ідеологія особливу увагу звертає на популяризацію національного костюму, підлітки ще залишаються індиферентними до цього питання, отже, у майбутньому може виникнути на національному тлі «національна» субкультура.
  3. Підлітки вважають ,що національний костюм є засобом пропаганди.
  4. Сорочку з елементом української вишивки одягли б майже 50%,що свідчить про інтерес до національних символів та елементів національної культури.
  5. Можна сказати, що субкультура — це частина культури сучасної молоді, підлітки обізнані в особливостях сучасних молодіжних субкультур.

8 Підростаюче покоління живе своїм життям, і в кожного представника його -х своя внутрішня субкультура, вона індивідуальна,мас власну ідеологію, одяг, поведінку. То с правда кожного з них, і вона різна Але все ж частина молоді відносить себе до якоїсь з субкультур, це є добре, бо у них є однодумці.

  1. Таким чином, одяг є важливою частиною життя підлітка.
  2. На сучасному етапі підлітки,які брали участь у пілотному проекті,бачать себе у різних молодіжних субкультурах ,основою їх вибору є зовнішній фактор (одяг) та ідеологія.

Підлітки референтної групи не приймають агресивні угруповання, а віддають перевагу субкультурам, пов’язаним з дозвіллям молоді.